Zobacz, jak wygląda wniosek o 500zł na dziecko!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ujawniło wzór formularza, który rodzice ubiegający się o 500 zł na dziecko będą musieli złożyć. Warto zapoznać się z wymaganiami. Zobacz, jak wygląda wniosek o 500zł na dziecko!

Rządowe Centrum Legislacji na swoich stronach ujawniło projekt rozporządzenia dotyczącego Programu „Rodzina 500 plus” – wraz z Wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, który trzeba będzie wypełnić, aby uzyskać wsparcie.

Wniosek składa się z dwóch części. Na wstępie wpisujemy wpisać dane osobowe rodzica (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo itp.). Można dołączyć również numer telefonu.  

W punkcie drugim uzupełniamy dane dziecka lub dzieci – ich imiona i nazwiska, numery PESEL, datę i miejsce narodzin, a także obywatelstwo i stan cywilny. Chodzi tu o ustawowy zakaz pobierania świadczenia na dziecko poniżej 18 roku życia, które wstąpiło w związek małżeński (po ukończeniu 16 roku życia, za zgodą sądu, ślub w Polsce może wziąć wyłącznie dziewczyna).

W formularzu podkreślono, że w przypadku braku nadania dziecku numeru PESEL, należy podać numer dokumentu tożsamości.

W punkcie trzecim wniosku wypisujemy wszystkich pozostałych członków rodziny – małżonka lub partnera oraz pełnoletnie rodzeństwo w wieku do 25 lat. W przypadku niepełnosprawnych dzieci (legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) również powyżej tej granicy wiekowej. Ministerstwo dookreśla, że nie wolno tu wymieniać dzieci pozostających pod opieką opiekuna prawnego (odebranych rodzicom), pozostających w związku małżeńskim oraz dzieci mające już własne dzieci.

W przypadku zabiegania o świadczenie 500 zł. na pierwsze dziecko wpisujemy przy każdym członku rodziny nazwę odpowiedniego dla tej osoby urzędu skarbowego.

Punkt czwarty formularza to miejsce, gdzie wpisujemy miejsce opłacania składek zdrowotnych – ZUS, KRUS czy np. system wojskowy.

Punkt piąty przeznaczony jest  tylko dla rodziców ubiegających się o 500 zł. na pierwsze dziecko – spełniających wymogi finansowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Starając się o świadczenie na dziecko w 2016 roku, podajemy dane za rok ubiegły – 2015.

Kolejne punkty wniosku służą do wykazania, że dochody wzrosły lub spadły i z tego powodu jesteśmy jednak  uprawnieni do otrzymania 500 zł. na dziecko. Chodzi tu o sytuacje np. utraty pracy, zmniejszenia kwoty otrzymywanych alimentów, zakończenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W dalszej kolejności oświadczamy, że znamy zasady przyznawania świadczenia. Informujemy jednocześnie, poinformować, czy dziecko nie mieszka poza Polską – w takiej sytuacji świadczenie 500 zł. nam się nie należy.

We wniosku czytamy, że w przypadku zmiany stanu finansowego czy miejsca zamieszkania i niepoinformowania o tym urzędu, pobrane świadczenie będziemy musieli zwrócić wraz z odsetkami. Natomiast złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialnością karną.

Oprócz dwóch części wniosku, ubiegając się o 500 zł. również na pierwsze dziecko, musimy złożyć oświadczenie o dochodach. Chodzi tu wyłącznie o dochody, jakich nie wykazaliśmy w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Obowiązek ściągania danych z urzędów skarbowych stoi przed gminami. W oświadczeniu o dochodach podajemy zatem informacje, np. ile wyniosły dochody z gospodarstwa rolnego, renty, emerytury i zasiłki kombatanckie, pieniądze zarobione poza Polską, alimenty, diety, ekwiwalenty za deputaty węglowe, pomoc socjalna, stypendia (studenckie, doktoranckie, sportowe, szkolne).

Osobne dokumenty składają rolnicy (oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego) oraz rodzice rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).