Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 105/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, pok. nr 3, w godz. od 08.00 do 14.00, w dniach od 14 .03 do 12.04.2016 r.

Zmiana dotyczy fragmentu planu w miejscowości Hutki, przys. Góry, w granicach działek nr 362-369, wraz z przylegającymi drogami.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach w dniu 12.04.2016 r. o godz. 15.00.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.04.2016 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

 Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).