Zmarł Jan Ziora

W niedzielę 7 mają w wieku 81 lat zmarł Jan Ziora, który niespełna miesiąc temu został wpisany do księgi zasłużonych dla gminy Konopiska. Pogrzeb odbył się dziś w Konopiskach.

 

Jan Ziora urodził się 24 stycznia 1936r. w Jamkach. W wieku 16 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach. Od samego początku był bardzo mocno zaangażowany w służbę społeczną na terenie Gminy Konopiska. Jako członek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestniczył w zawodach sportowo – pożarniczych, a później rywalizował w drużynach seniorów. Osobiste zaangażowanie, poświęcenie, wzorowe wykonywanie obowiązków strażaka-ochotnika bardzo szybko postawiło wymienionego w szeregu wyróżniających się i zasłużonych druhów dla jednostki. W niedługim czasie powołany został na stanowisko Naczelnika i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach. Druh Jan Ziora po przeszkoleniu czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Wyjeżdżał do pożarów, które zaistniały na terenie Gminy Konopiska. Uczestniczył także w większych akcjach ratowniczych na obszarze powiatu częstochowskiego. Ponadto jako członek zarządu jednostki OSP prowadził pogadanki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Przygotowywał młodzież do konkursów o tematyce strażackiej. Wielu jego wychowanków do dzisiaj pełni zaszczytną służbę w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Doceniając postawę Jana Ziory Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powołał wymienionego na stanowisko Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach. Funkcję pełnił przez 25 lat, od 1986 do 2011roku. Przez szereg lat był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie. Jako Komendant Gminny koordynował zakupy sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych jednostkę współpracując z Wójtami Gminy Konopiska. Był autorem wniosków do budżetu gminy, w których planował wydatki na jednostki straży. Jednocześnie był współorganizatorem uroczystości gminnych i strażackich takich jak: Dożynki, Dni Gminy Konopiska, Gminny Dzień Strażaka, Zawody Sportowo – Pożarnicze czy Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Widzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wszystkie uroczystości miały zorganizowaną i dowodzoną przez wymienionego ochronę ppoż. Będąc Komendantem Gminnym był inicjatorem zakupu nowocześniejszych średnich samochodów ratowniczych dla OSP Aleksandria, OSP Rększowice i OSP Jamki. W tym okresie zakupiono trzy pojazdy marki Magirus, które odmłodziły wyposażenie wymienionych jednostek. W 2009 roku jako jeden z inicjatorów przyczynił się do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes dla OSP Konopiska. Jako strażak Jan Ziora dał przykład jak przez blisko siedemdziesiąt lat można służyć społecznie mieszkańcom i w jaki sposób można nieść pomoc wszystkim tym ludziom, którzy potrzebują lub oczekują takiej pomocy.

Jan Ziora poza praca zawodową i działalności społeczną w ZOSP RP, przez okres czterech kadencji pełnił funkcję publiczna Radnego Rady Gminy Konopiska. W kadencji od 1998 – 2002 roku był Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska (Uchwała 2/I/98 z 29.10.1998r.) i Członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego (Uchwała 17/III/98 z 29.XII.1998r.). Wcześniej był przez pięć kadencji Sołtysem Sołectwa Jamki do 1998 roku.

Wyrazy współczucia dla najbliższych.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).