Złóż wniosek “o tani węgiel”

Gmina Konopiska poinformowała,

dniu 3 listopada 2022r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają węgla.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, będą miały możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonęDo tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, będą uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2000 zł w następujących transzach:

  • do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla sortyment orzech lub groszek,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla sortyment orzech lub groszek.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel z innego źródła w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie nie wyższej niż 2000 zł proszone są niezwłocznie złożyć wniosek o zakup węgla celem umożliwienia Gminie ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w kancelarii urzędu gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (Adres skrytki E-PUAP Urzędu Gminy – /09b06gcsrj/skrytka)

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 09.11.2022 do 06.12.2022r.

W przypadku większego zainteresowania oraz dostępności węgla dla samorządów na rynku będą ogłaszane kolejne nabory wniosków.

O możliwości odbioru zamówionego paliwa stałego po zweryfikowaniu złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.  /UG/

wniosek można pobrać STĄD.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).