Zła decyzja wójta została uchylona przez Sąd. Teraz skarżący chce ukarania wójta!

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Konopiska, radni kolejny raz odrzucą skargę skierowaną do rady na Wójta Jerzego Żurka. Tym razem skarga dotyczy sposobu zagospodarowania terenu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce nr ewid. 37/2 obręb Walaszczyki. Chodzi o niewłaściwą decyzję Wójta Jerzego Żurka, która została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Szczegóły w uzasadnieniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
W związku z ponowioną w części skargą złożoną w dniu 13 lipca 2021 r. przez M.K. 1) na działalność Wójta Gminy Konopiska w zakresie zamówienia przez Wójta opinii dotyczącej nieruchomości należącej do skarżącego, proponuje się stwierdzić niewłaściwość Rady Gminy Konopiska do jej rozpatrzenia i przekazać skargę do rozpatrzenia Wójtowi.

Uzasadnienie
Wójt Gminy Konopiska w latach 2019-2020 prowadził postępowanie w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce nr ewid. 37/2 obręb Walaszczyki. W ramach tego postępowania Wójt zlecił opracowanie opinii dot. zgodności aktualnego użytkowania nieruchomości z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opinie zostały sporządzone przez urbanistę i były załącznikiem do postępowania, w którym Wójt wydał w 2020r. decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu. W grudniu 2020r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (po odwołaniu skarżącego) wydało ostateczną decyzję utrzymującą w całości decyzję Wójta Gminy Konopiska w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i prawny Rada Gminy Konopiska (uchwałą Nr 269/XXXII/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.) rozpatrując skargę M.K.1) z dnia 27 marca 2021r. uznała się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia powołując się na art 235 KPA. W tzw. międzyczasie M.K.1) wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w wyniku czego zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt II SA/GI 314/212 z dnia 2 sierpnia 2021 r.) uchylający zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 grudnia 2020 r. nr SKO.4103.142.2020 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 września 2020 r. nr Gr.6731.1.2019. Wskazując na ten wyrok WSA jako nową okoliczność M.K.1) na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2021 r., której przedmiotem obrad była ponowna skarga z dnia 13 lipca 2021r. zażądał ponownego rozpatrzenia zarzutu podniesionego w tej skardze.

W tej sytuacji Rada Gminy zdecydowała o potrzebie dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie i odesłała projekt uchwały Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W wyniku rozważenia nowej sytuacji prawnej jaka powstała po wyroku WSA w Gliwicach należy przyjąć na podstawie art 234 KPA, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi albowiem “W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.”



Kategorie:

5 odpowiedzi na “Zła decyzja wójta została uchylona przez Sąd. Teraz skarżący chce ukarania wójta!”

 1. żmija pisze:

  A jak tam słynny Ranking Samorządów-Rzeczpospolitej? Jakie miejsce ma w tym roku nasza gmina, bo za poprzedniego Wójta była w pierwszej dziesiątce….

  6
  0
 2. Mieszkaniec pisze:

  Biedna ta nasza gmina wydająca decyzje nie wiadomo dlaczego zwykle z razacym naruszeniem prawa i nie wiadomo po co zatrudnia pracowników radców prawnych skoro i tak to wszystko o dupę……biedny nasz wójt ciemny chłop nijak nad tym wszystkim nie panujący Chłopu marzy się królestwo a tymczasem……

  9
  0
 3. Glonojad pisze:

  Grund że na stronie oficjalnej gminy konopiska że stan wojenny ogłoszono w 1982 roku. Kompletny brak elementarnej wiedzy historycznej.

  6
  0
  • Uprzejmy pisze:

   Fajny ten nasz urząd publikuje ogłoszenia grzecznościowe typu zaginął kot…..na końcu pisze kot odnalazł się i piękne zdjęcie kota z którego można wnioskować,że kot wyskoczył po fajki i trochę mu zeszło 🤣

   9
   0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).