Zaproszenie do Szkoły Podstawowej „Czyż”

Dostaliśmy zaproszenie na Dni Otwarte i Konferencję od Zespolu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” zaprasza do bezpłatnej Specjalnej Szkoły Podstawowej, Terapeutycznego Przedszkola oraz na nieodpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR)!

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” tworzy bezpłatna Specjalna Szkoła Podstawowa „Czyż” o uprawnieniach szkoły publicznej oraz Terapeutyczne Przedszkole „Czyż”. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 01.09.2015 roku, a Przedszkole 01.03.2016 roku. Siedziba Zespołu mieści się w Częstochowie w dzielnicy Gnaszyn przy ul. Rzepakowej 18.

Zespół Szkolno-Przedszkolny „Czyż” to placówka dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przede wszystkim z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przyjmowane są wszystkie dzieci, również spoza Częstochowy! Osoby niepełnosprawne potrzebują troskliwej, kompleksowej terapii, rewalidacji i edukacji dostosowanej do ich potrzeb. Zespół „Czyż” zapewnia takim dzieciom najlepsze warunki rozwoju, w jednym miejscu gromadzi wszystkich specjalistów.

Założycielką oraz dyrektor Zespołu jest Pani Agnieszka Czyż. Już w 2002 roku otworzyła Czyż – Centrum Edukacji, Szkoleń i Języków Obcych, Centrum Terapii i Rehabilitacji. Placówka świadczy szeroko rozumiane usługi edukacyjne, organizuje szkolenia oraz różnego typu terapie.

Rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Czyż” trwa przez cały rok. Przyjmowane są dzieci do Przedszkola i wszystkich klas Szkoły Podstawowej (1-6). Do Zespołu w każdej chwili przepisać można dziecko z innej placówki.

Celem Zespołu jest nie tylko edukacja dzieci, ale przede wszystkim przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dla każdego dziecka tworzony jest IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny). Zajęcia rewalidacyjne w zdecydowanej większości prowadzone są indywidualnie. Dzieci korzystać mogą z różnorodnych terapii, m.in. terapii INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (Zespół dysponuje własną, przestronną salą wyposażoną w certyfikowany sprzęt), terapii metodą W.Sherborne, terapii stymulacyjnej metodą C.Delacato, terapii ręki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii,dogoterapii, hipoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii. Każdego dnia prowadzony jest trening samoobsługi oraz trening umiejętności społecznych. Dla chętnych uczniów organizowane są także zajęcia popołudniami, w weekendy i dni wolne od nauki szkolnej, np. podczas wakacji, ferii zimowych czy przerw świątecznych.

Zespół zapewnia dzieciom bezpłatne wyżywienie – posiłki dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Każde dziecko otrzymuje bezpłatne podręczniki, wyprawkę szkolną i ubezpieczenie. Ponadto bezpłatnie zapewniamy dzieciom m.in. wyjścia do kina, teatru oraz różne wycieczki.

Budynek jest przyjazny osobom niepełnosprawnym. Dzieci przebywają na parterze (na piętrze znajduje się część administracyjna i socjalna). Wszystkie pomieszczenia położone są na jednym poziomie, nie ma progów w drzwiach ani żadnych innych przeszkód architektonicznych. Sale lekcyjne i terapeutyczne przystosowane zostały do wieku i możliwości uczniów.

Zespół zaprasza również na bezpłatną terapię w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (WWR) – od pierwszych dni jego życia aż do rozpoczęcia nauki w szkole. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecko skorzystać może np. z terapii logopedycznej, psychologicznej, terapii integracji sensorycznej czy rehabilitacji ruchowej.

W dniach 11-22.04.2016 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Czyż” organizowane są Dni Otwarte, w ramach których skorzystać będzie można zbezpłatnych konsultacji ze specjalistami, między innymi z psychologiem, logopedą, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, dogoterapeutą, specjalistą z zakresu terapii stymulacyjnej metodą C. Delacato, terapeutą ręki, terapeutąpoznawczo-behawioralnym, specjalistą w zakresie diagnozy i terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

C a4 kolor dni otwarte-page-001

Finałem Dni Otwartych będzie konferencja „Kwiecień – miesiąc wiedzy na temat autyzmu”. Konferencja odbędzie się 25.04.2016 roku w godz. 13.00-15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Zachęcamy do udziału pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problemami edukacji i wychowania dzieci z autyzmem i podobnymi zaburzeniami oraz z różnego typu dysfunkcjami.

D a4 kolor konferencja-page-001

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu (e-mail: kontakt@czyz.edu.pl, tel. 507 092 875). Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.czyz.edu.plKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).