Za tydzień sesja budżetowa

We wtorek, 27 grudnia, w Urzędzie Gminy Konopiska odbędzie sie sesja Rady Gminy Konopiska, podczas której radni uchwalą budżet na 2023 rok.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Konopiska.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
Sprawy różne i zapytania.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).