XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska

We wtorek 23 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Konopiska. Najciekawszym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII sesji Rady Gminy.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Konopiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16 Sprawy różne i zapytania.
17. Zakończenie obrad.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).