XXII Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny “Anioł” w Konopiskach

Do 8 grudnia można zgłaszać prace w XXII Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym “Anioł”.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

REGULAMIN Konkursu Plastycznego “Anioł”:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny – Anioł”
2. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska.
3. Patronat :
Wójt Gminy Konopiska
Starosta Częstochowski
Proboszcz Parafii Konopiska

4. Celami Konkursu są:
a) popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych, poprzez rozwijanie wyobraźni w komponowaniu figur przestrzennych, rzeźby, instalacji;
b) kształtowanie poczucia piękna;
c) przedstawienie postaci “ANIOŁA” w twórczości plastycznej jako wysłannika Boga, Jego posłańca, sługi, dostarczyciela dobrej nowiny, broniącego przed złem;
d) “ANIOŁ” – postać pozaziemska. Jak ją sobie wyobrażamy w dzisiejszych czasach?

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, dziecięcych zespołów plastycznych w ośrodkach kultury i świetlicach oraz do plastyków nieprofesjonalnych, klubów seniora, KGW itp.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, podzieleni na następujące grupy wiekowe:
– w kategorii – praca indywidualna:
I grupa – przedszkola i klasa 0
II grupa – klasa I – III
III grupa – klasa IV –VI
IV grupa – klasa VII – VIII
V grupa – młodzież i dorośli
– w kategorii – praca zbiorowa:
I grupa – przedszkola i klasa 0
II grupa – klasa I – III
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika lub Grupy Uczestników pracy plastycznej przestrzennej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie, złożeniu jej na Konkurs przez placówkę lub indywidualnie, celem kwalifikacji Konkursowej przez Organizatora i ewentualnego przyznania nagrody.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w Konkursach.
6. Każdy z uczestników lub grupa uczestników może przekazać tylko jedną pracę Konkursową.
7. Technika wykonania figury Anioła oraz dobór materiałów plastycznych jest dowolny.
8. Wysokość oraz szerokość pracy nie może przekraczać 80 cm.

§ 3
Termin i warunki dostarczania prac Konkursowych
1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane tj. – imię i nazwisko,- klasa, – wiek, – nazwa szkoły lub instytucji.
2. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia w tym oświadczenie (załącznik nr 1, 2 lub 3). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
3. Prace Konkursowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, na adres Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach, ul. Sportowa 7a (Gminna Hala Sportowa) lub Sportowa 60, 42-274 Konopiska, lub przekazać osobiście w siedzibie GCKiS.
4. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod tel. stacjonarnym (34) 344 19 33
w godz.8.00-16.00 lub tel. kom. 603 532 546 w godz. 08.00-18.00.
5. Termin dostarczania prac mija 8 grudnia 2023 r. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

§ 4
Ocena prac Konkursowych
1. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w każdej grupie wiekowej, zakwalifikuje prace do wystawy Konkursowej, przyzna nagrody i wyróżnienia.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: -praca samodzielna, – oryginalność, – zgodność z tematem, – estetyka, – kompozycja.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2023 roku. Protokół z oceny konkursu będzie umieszczony na stronie www.konopiska.pl
4. Otwarcie wystawy prac Konkursowych nastąpi – 24 grudnia 2023 r. w Kościele Parafialnym w Konopiskach.
5. Wręczenie nagród nastąpi – 09 stycznia 2024 r. o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym w Konopiskach..

§ 5
Postanowienia końcowe
1. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace biorące udział w wystawie mogą być odebrane bezpośrednio po wręczaniu nagród dnia 09 stycznia 2024r. z wystawy lub w dniach 10 do 19 stycznia 2024r. z Gminnej Hali Sportowej, ul. Sportowa 7a w Konopiskach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych drukowanych lub elektronicznych materiałach promocyjnych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu i poinformowania jego Uczestników;
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości prac;
c) odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).