Wójt szuka nowego urzędnika

Wójt Gminy Konopiska ogłosił konkurs na wolne stanowisko pracy. Wójt poszukuje inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Konopiska. Ma to związek z wejściem w życie nowych przepisów odnośnie danych osobowych – RODO.

Wójtowi trzeba życzyć powodzenia. Mam nadzieję, że nie zatrudni kogoś z Ukrainy i żaden obcokrajowiec nie będzie miał dostępu do danych osobowych Mieszkańców gminy Konopiska.

ogłoszenie urzędu:
I. Wymagania niezbędne, które powinien spełnić kandydat są następujące:
1. wykształcenie wyższe,
2. obywatelstwo polskie,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) oraz przepisów wykonawczych,
6. bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
7. bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.113),
8. bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017, poz. 570),
9. znajomość budowy , obsługi , konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,
10. dobra znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi ,
11. dobra znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,
12. biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,
13. komunikatywność, odpowiedzialność.

II. Wymagania dodatkowe:
1. staż pracy – minimum 2 lata,
2. preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, informatyka,
3. staż pracy na stanowisku związanym z ochrona danych osobowych,
4. znajomość następujących aktów prawnych:
– KPA
– ustawa o pracownikach samorządowych
5. znajomość języka angielskiego umożliwiającego korzystanie z dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi komputera,
6. podstawowa znajomość SQL i umiejętność zarządzania bazami danych.

III. Niektóre zadania z zakresu czynności na stanowisku:
W zakresie ochrony danych osobowych:
1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych.
3. Koordynowanie zgłoszeń odbiorów danych osobowych do organu nadzoru.
4. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
5. Ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe.
7. Nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych.
8. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych.
W zakresie informatyki:
1. instalowanie i aktualizacja oprogramowania
2. wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych ,
3. nadzór i pomoc pracownikom Urzędu Gminy w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego ,
4. dbałość o należyty stan techniczny sprzętu i oprogramowania , w tym usuwanie usterek i drobnych awarii ,
5. przegląd , konserwacja i bieżąca naprawa systemów – w tym sieci informatycznej
6. prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Konopiska ,
7. prowadzenie strony podmiotowej – Biuletynu Informacji Publicznej,
8. obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
9. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej,

IV. Informacje o:
1. warunkach pracy na danym stanowisku
a) praca w budynku Urzędu Gminy w Konopiskach,
b) praca w wymiarze ½ etatu,
2. procentowym wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach
a) udział procentowy etatów osób ze stopniem niepełnosprawności do ogólnej liczby etatów osób zatrudnionych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszeniabył wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm);
2. list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm);
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
4. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na przedmiotowym stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu na dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach ul.Lipowa 5 w kancelarii lub pocztą z dopiskiem: „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W KONOPISKACH” w terminie  do dnia 23.04.2018r. do godz. 10- tej.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Dokumenty aplikacyjne osób nie wyłonionych do zatrudnienia będą do odbioru w Urzędzie Gminy w Konopiskach przez 1 miesiąc od daty ogłoszenia o wynikach naboru. Po upływie tego terminu, nieodebrane dokumenty będą zniszczone komisyjnie.Kategorie:

21 odpowiedzi na “Wójt szuka nowego urzędnika”

 1. Prawda oswiecona pisze:

  Redaktor niestety ale muszę napisać że głupi jesteś w swoich wnioskach. Punkt 2 wymagań mówi o obywatelstwie polskim. Ehhhh tak to jest jak się… za publicystykę bierze.

  13
  3
 2. z Hutek 2 pisze:

  Straszna robota biorąc pod uwagę poziom urzędu trudno bedzie

  5
  1
 3. Lukasz pisze:

  Rasista

  10
  4
 4. jan pisze:

  Wiadomo od dawna ale pan z Małej płaci to trzeba pisac

  7
  5
 5. petent pisze:

  Po co szukac nowych pracowników! Juz i tak w gminie nie potrafią pomieścić sie. Zurek mocno rozbudował administracje za co nam przychodzi co miesiąc słono płacic. To zadanie powinna wykonywać sekretarz gminy, która tak dużo dokształca sie korzystając z pomocy gminy w formie finansowej i wolnych dni. Może Zurek w koncu zacznie racjonalnie zarzadzać tą gminą , bo do tej pory to same wpadki. Zresztą wybory za parę miesięcy to tego goscia musimy sie pozbyć.

  10
  3
  • Stop bezczelności pisze:

   Petent, to nie stolek w marszalkowskim, gdzie jakis mocno ograniczony szympans po 8 udarach znalazlby zatrudnienie. Specjalisci ds bezpieczenstwa to osoba ktora musi miec certyfikaty bepieczenstwa i byc specjalista. W kiosku nawet nie pytaj, on tego nie ogarnie i ci nie odpowie!

   5
   7
  • Zero pisze:

   Żurka wymienić, bo nie potrafi zorganizować i zabezpieczyć bezpieczeństwa dla ludzi z naszej gminy!

   8
   4
  • Stop bezczelności pisze:

   Zero, idz sie pomodl do kosciola, bo chyba za duzo siedzisz w kiosku albo na malej

   5
   6
 6. Kuba pisze:

  A jak u nas na portalu z rodo ? mamy specjalistów? Jak dla mnie wymagania z kosmosu a 1/2 etatu to chyba nie szał.

  4
  4
  • Stop bezczelności pisze:

   Czlowieku jakie masz wymagania z kosmosu? Podstawowe, jak na specjaliste z tej dziedziny . Nie wiem ile placi sie w gminie, ale w prywatnych firmach to jest miesiecznie lekko w okolicach 10 000.

   5
   3
 7. Stop bezczelności pisze:

  Mieszkancom polecam lekture: gminablachownia.pl, wniegowie.pl, zarki.pl, zycieporaja.pl, i wiele innych gdzie redaktorzyna pisze. I co? Wszedzie krytyka.wladzy!! I.co jeszcze? Te same artykuly powielane, podstawione tylko inne dane. Gasiorski jaki jest koszt zakupienia twoich uslug? Moze znajde jakiegos bylego tajnego wspolpracownika z terenu gminy i zrobie mu kampanie na wojta. Wycenisz mi taka usluge?

  6
  6
 8. Stop bezmyslnosci pisze:

  A ja polecam lekturę gmina Konopiska, gdzie mieszkańcy zapoznają się z idiotyzmami w wykonaniu człowieka który w swojej dotychczasowej pracy zawodowej wszystko niszczył i w końcu z kazdej pracy go wywalali go jako nieudacznika! Teraz rozwala gminę, próbując brać niebotyczne kredyty między innymi na budowę domu z desek w centrum Konopisk dla schadzek! Mega bezmyślność!!!

  10
  4
  • Stop bezczelności pisze:

   Taaaa…. lektura po byku. Bardziej profesjonalnie moj syn pisze w podstawowce a komunii nie mial:)

   1
   3
 9. stop bezmyslnosci pisze:

  Po byku stwierdzenie, jaki bezmyślny ojciec taki pewnie syn.

  4
  1
 10. Elyta_Konopisk pisze:

  A moze na terenie gminy brak jest jeszcze miejsc na zchadzki? Moze trzeba kupic lokal np. po cukierni Dynera i tam urzadzac biesiady?

  4
  2
  • Stop bezczelności pisze:

   Biesiady bylych tajnych wspolpracownikow SB, donosicieli i tchorzy. Na wynajem dla takich jak znalazl.

   3
   4
 11. Prezio pisze:

  No pewnie. I zatrudnic ze dwoch ukraincow do sprzatania.

  2
  3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).