Weź aparat, zrób zdjęcia i wygraj pieniądze

Starostwo Powiatowe w Częstochowie organizuje konkurs fotograficzny pn. “Piękno Ziemi Częstochowskiej” z pulą nagród 5000 zł. Konkurs jest skierowany do Mieszkańców gmin powiatu, m.in. do gminy Starcza.

regulamin:

§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękno Ziemi Częstochowskiej” jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

§ 2
Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących.

§ 3
Celem konkursu jest propagowanie czynnego wypoczynku i szerzenie wiedzy o ciekawych zakątkach powiatu częstochowskiego.

§ 4
Zdjęcia muszą być wykonane na terenie powiatu częstochowskiego, tj.:miast i gmin: Blachownia i Koniecpol oraz gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza.

§ 5
Konkurs przeprowadzany jest dla dwóch grup wiekowych:
I. dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Uczestnicy tej grupy wiekowej mogą zgłosić maksymalnie 5 fotografii. Oceniane będą tylko pojedyncze zdjęcia – nie dopuszcza się zestawów.

II. osób pełnoletnich, dla których przewidziano dwie kategorie:
a) zdjęcia pojedyncze – maksymalnie 5
b) zestaw tematyczny – od 3 do 10 fotografii w zestawie
Uczestnik konkursu może zgłosić prace w obydwu kategoriach.

§ 6
Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia cyfrowe zapisane w formacie JPG najwyższej jakości. Rozdzielczość nie może być mniejsza niż 3000 pikseli na dłuższym boku.
Zdjęcia należy dostarczać nagrane na płytę CD/DVD lub na pendrivie. Zestawy zdjęć powinny znajdować się w odrębnych katalogach. Na płycie/pendrivie należy napisać/dołączyć: tytuł konkursu, grupę wiekową, imię, nazwisko i telefon kontaktowy autora.

§ 7
Dyskwalifikowane będą prace:
– przedstawiające miejsca spoza obszaru powiatu częstochowskiego, w tym także miasta Częstochowy,
– zawierające znaki typu data, godzina wykonania,
– analogowe,
– niebędące oryginalnymi fotografiami i własnością autora,
– niepodpisane pseudonimem w pliku, a imieniem i nazwiskiem w formularzu.

 

§ 8
Termin zgłoszenia prac: do 30 listopada 2017 r.

§ 9
Każdą pracę należy podpisać pseudonimem oraz zatytułować w nazwie pliku, zgodnie z danymi zawartymi w formularzu. Podpisując zgłoszenie, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe prace są jego autorstwa i stanowią jego własność. Formularze osób niepełnoletnich muszą być dodatkowo podpisane przez rodzica bądź opiekuna.

§ 10
Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć go do płyty/pendriva, a następnie dostarczyć osobiście do p. 128 bądź przesłać drogą pocztową na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

z dopiskiem „VIII Konkurs Fotograficzny – Piękno Ziemi Częstochowskiej”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania prac konkursowych pocztą.

§ 11
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zdjęcia podpisane nazwiskiem autora będą mogły być dowolnie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu. Przekazane zdjęcia nie będą zwracane.

§ 12
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, która wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach. Członkowie jury, oceniając prace, będą znali jedynie pseudonim podany przez uczestnika w formularzu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania szczególnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

§ 13
Ogólna pula nagród wynosi: 5000 zł, gdzie najwyższa nagroda to 750 zł. W kategorii dzieci i młodzieży do 18 roku życia przewidziano nagrody rzeczowe. Dodatkowo zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej starostwa: www.czestochowa.powiat.pl z podaniem imienia i nazwiska fotografa oraz jego autorskiej strony internetowej, o ile takową posiada.

§ 14
Za organizację konkursu odpowiada Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, tel. (034) 32 29 123, e-mail: promocja@czestochowa.powiat.plKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).