W piątek radni ocenią zasoby pomocy społecznej w gminie Konopiska

W piątek 20 maja o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Konopiska.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Konopiska.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dot. dzierżawcy JKJ)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dot. dzierżawcy MARTRADE)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dot. dzierżawcy OMEGA)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. (dot. dzierżawcy PERFEKT)
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Konopiska – Wschód II”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska. (dot. działek o pow. 2.9033 ha)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy. (dot. dzierżawcy STRACH)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
16. Sprawy różne i zapytania.
17. Zakończenie obrad.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).