Szybka Piątka w Konopiskach

W niedzielę 27 października na i przy stadionie w Konopiskach odbędą się zawody biegowe na dystansie 5 km – Szybka Piątka w Konopiskach.

Poniżej znajdziecie mapę oraz regulamin zawodów.

regulamin zawodów:

Organizator:
– Urząd Gminy Konopiska
– GCKiR w Konopiskach
– Wydawnictwo Precjoza

Osoba do kontaktu – Rafał Gniła tel. +48 501 727 028

Termin i miejsce:
27.10.2019 – Stadion im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach ul. Sportowa 60
Biuro zawodów: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60

Cele:
– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
– Promocja Gminy Konopiska
– Integracja środowiska biegaczy
– Integracja branży szklarskiej

Trasa:
– Dystans 5km – trasa 95% asfalt oraz 5% tartan

Uczestnictwo:
– Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16. rok życia
– Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)
– Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095)
– Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 27.10.2019
– Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
– Wyniki końcowe dostępne będą na platformie sportmaniacs.com, maratonypolskie.pl oraz stronie organizatora
– Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych

Zgłoszenia:
– Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/szybka-pitka-w-konopiskach  do dnia 25.10.2019 lub w dniu 27.10.2019 w biurze zawodów. W dniu 26.10.2019 organizator nie przyjmuje zgłoszeń.
– Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej
– Opłata startowa obowiązuje zawodników startujących w biegu głównym
– Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem, czy jest umieszczony na liście startowej
– Od zgłaszających się do dnia 25.10.2019r pobiera się opłatę startową w wysokości 30 zł
– Opłata startowa dla uczestników w wieku 65 lat i starszych wynosi 15zł
– W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują medal, posiłek regeneracyjny oraz numer startowy

Opłaty:
Pakiet bez koszulki 30zł
Pakiet z koszulką 50zł
– decyduje rok urodzenia

Wpłatę należy kierować na konto organizatora:
konto 86 1240 1330 1111 0010 8952 7358
z tytułem wpłaty: Szybka Piątka w Konopiskach. Przy wpłacie proszę podać nazwisko zawodnika, za którego ma wpłynąć zapłata;
lub poprzez platformę sportmaniacs na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/szybka-pitka-w-konopiskach

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Po 25.10.2019 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów w wysokości 50zł. Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty.

Program zawodów:
09.00 Otwarcie biura zawodów
11.00 Zamknięcie biura zawodów
11.30 Start Biegu głównego
13.30 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
14.00 Wręczenie nagród zwycięzcą w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków

Klasyfikacja:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Miejsca 1-3
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
M16 16-19 lat
K16 16-29 lat
M20 20-29 lat
K20 20-29 lat
M30 30-39 lat
K30 30-39 lat
M40 40-49 lat
K40 40-49 lat
M50 50-59 lat
K50 50 lat i więcej
M60 60-69 lat
M70 70 lat i więcej

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Nagrody:
– Lista nagród biegu głównego:
Miejsca od 1 do 3 w kategorii kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne
W ramach Szybkiej Piątki w Konopiskach rozegrane zostaną I Mistrzostwa branży szklarskiej.

Organizator Szybkiej Piątki w Konopiskach dba o ideę zdrowego sportu i uczciwości dlatego, podczas biegu przeprowadzane będą badania antydopingowe.

– Nagrody pieniężne otrzymają osoby zajmujące kolejno miejsca od 1. do 3. w klasyfikacji kobiet i mężczyzn.

Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.

– W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca od 1. do 3. zostaną rozdane nagrody rzeczowe.

– Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

– Dodatkowo upominki rzeczowe otrzyma najlepszy mieszkaniec Gminy Konopiska

Postanowienia końcowe:
– Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
– Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące
– Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi
– Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
– Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów RFID ZWROTNYCH, każdy zawodnik po biegu zobowiązany jest do zwrotu chipa w okolicach mety
– Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora
– Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych
– Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
– Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu
– Po biegu istnieje możliwość skorzystania z natrysku i szatni w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

STRONA WYDARZENIA NA FB – TUTAJ
STRONA ZAPISÓW NA BIEG – TUTAJKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).