RIO wykryło nieprawidłowości związane z lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy Konopiska

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kontroli w Urzędzie Gminy Konopiska, wykryła niezgodne z prawem lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu.

Szczegóły znajdują się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 – 2021 (do dnia zakończenia kontroli) operacje gospodarcze związane z lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu na rachunku lokaty ujmowane były na koncie 132 – „Rachunek lokat terminowych” w korespondencji z kontem 141 – „Środki pieniężne w drodze”, zamiast na koncie 133 –„Rachunek budżetu”.

Powyższe było niezgodne z zasadami funkcjonowania konta 133 – „Rachunek budżetu” zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.), a następnie w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) oraz zasadami funkcjonowania konta 133

– „Rachunek budżetu” ustalonymi w obowiązującym w Gminie Konopiska planie kont dla budżetu wprowadzonym zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 r. ze zm. W ww. planie kont ustalono, że konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane z rachunku budżetu.

Konto 132 – „Rachunek lokat terminowych”, jak i konto 141 – „Środki pieniężne w drodze” przyjęto do stosowania w planie kont dla budżetu i urzędu.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, zapisy na kontach analitycznych do konta 132 są dokonywane wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami księgowości banku. Konto 132 posiada konta analityczne. Konto 132 – 2 służy do ewidencji lokat terminowych środków budżetowych. Na stronie Wn konta 132-2 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek lokat terminowych oraz dopisane odsetki bankowe. Na stronie Ma ujmuje się przelewy środków z rozwiązanych lokat terminowych. Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku lokat terminowych. Zgodnie z opisem operacji na ww. koncie, przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunki lokat terminowych są ujmowane na stronie Wn konta 132 w korespondencji ze strona Ma konta 141, zwrot środków z rachunku lokat terminowych na rachunek podstawowy ujmuje się na stronie Wn konta 141 i stronie Ma konta 132.

Zadania w zakresie opracowania projektu polityki (zasad) rachunkowości), ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących środków pieniężnych na rachunkach bankowych należały do pracowników Referatu Finansów. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Jadwiga Janik – Skarbnik Gminy Konopiska.

Wniosek nr 10
Dostosować obowiązującą w jednostce politykę rachunkowości w zakresie ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych ustaloną w zakładowym planie kont dla budżetu wprowadzonym zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 r. ze zm. do zgodności z zasadami funkcjonowania kont zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz ujmować lokaty środków pieniężnych z rachunku budżetu w ewidencji konta 133 „Rachunek budżetu”, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, mając na uwadze art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.)Kategorie:

3 odpowiedzi na “RIO wykryło nieprawidłowości związane z lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy Konopiska”

 1. Nikoś Dyzma pisze:

  Wysłać Referat Finansów do Gołębiewskiego na szkolenie do czasu otrzymania certyfikatu z ukończenia szkolenia a następnie udzielić podwyżek wynagrodzeń i nie będzie już błędów.
  Może przynajmniej w wyszkoleniu pracowników wyprzedzimy inne gminy. Będą same specjalisty.

  13
  0
  • Z Hutek pisze:

   I zaprosić Ministra Finansów niech się wytłumaczy co takie skomplikowane Rozporządzenia podpisuje. Pani Jadziu czytaj i jakoś to będzie.

   8
   0
 2. Obserwator pisze:

  Kolejny i to poważny zarzut do Janik! Za co dostaje te nagrody i pensje wcale nie małą. Dawniej chyba tak źle nie było? Pogonić taką skarbnik

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).