RIO wykryło kolejne nieprawidłowości w prowadzeniu rachunkowości w gminie Konopiska

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas swojej kontroli, wykryła wspólne księgi rachunkowe dla budżetu Gminy Konopiska (organu) oraz dla Urzędu Gminy (jednostki), co jest niezgodne z zasadami funkcjonowania kont dla budżetu i urzędu, w tym rozporządzeń Ministra Finansów.

Odpowiedzialność za to z ramienia gminy ponosi Jadwiga Janik, skarbnik gminy Konopiska.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 – 2021 (do dnia zakończenia kontroli) prowadzono wspólne księgi rachunkowe dla budżetu Gminy Konopiska (organu) oraz dla Urzędu Gminy (jednostki). Taki sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych był niezgodny z zasadami funkcjonowania kont dla budżetu i urzędu, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 r. ze zm. Poprzednio w tym zakresie obowiązywały zasady rachunkowości ustalone zarządzeniem Nr 93/2013 Wójta Gminy Konopiska z 4 grudnia 2013 r. ze zm.

Było to również niezgodne z zasadami funkcjonowania kont organu i jednostki określonymi w Załącznikach Nr 2 i Nr 3 do niżej wymienionych rozporządzeń:
– Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późn. zm.),
– Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.). Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Powyższe polegało na prowadzeniu jednego dziennika obrotów dla wszystkich operacji dotyczących budżetu oraz urzędu.

Ponadto, w księgach rachunkowych na kontach 132 – „Rachunek lokat terminowych” i 141 – „Środki pieniężne w drodze”, ujmowano operacje gospodarcze dotyczące zarówno budżetu jak i urzędu związane z lokowaniem środków pieniężnych z rachunku budżetu oraz z rachunku depozytów.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Referatu Finansów ustawienia programu księgowego jakiego nie dają możliwości sporządzenia ksiąg rachunkowych z podziałem na konta urzędu i organu

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej dla budżetu i urzędu należały do pracowników Referatu Finansów (zadania związane z prowadzeniem księgowości urzędu należały do Zastępcy Skarbnika Gminy Konopiska). Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Jadwiga Janik – Skarbnik Gminy Konopiska.

Wniosek nr 9
Zapewnić prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy Konopiska (organ) oraz dla urzędu Gminy Konopiska (jednostka) odrębnie, tj. stosownie do zasad funkcjonowania kont organu i urzędu określonych w planach kont dla budżetu i urzędu ustalonych zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 r. ze zm. oraz określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.).Kategorie:

4 odpowiedzi na “RIO wykryło kolejne nieprawidłowości w prowadzeniu rachunkowości w gminie Konopiska”

 1. Obywatel pisze:

  W latach 2017 – 2021 (do dnia zakończenia kontroli) prowadzono wspólne księgi rachunkowe dla budżetu Gminy Konopiska (organu) oraz dla Urzędu Gminy (jednostki). Taki sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych był niezgodny z zasadami funkcjonowania kont dla budżetu i urzędu.
  Panie Wójcie, jakie konsekwencje poniesie odpowiedzialna za taki stan rzeczy p. Jadwiga Janik – Skarbnik Gminy Konopiska.
  Czy zwróci coroczne nagrody jakie Pan jej przyznawał ?
  Czy zostaną wyciągnięte inne konsekwencje wobec tej Pani (nagana, kara finansowa, zwolnienie ze stanowiska) ?
  W jaki sposób poinformuje Pan mieszkańców gminy o podjętych działaniach ?
  Ma Pan jeszcze tę odrobinę przyzwoitości i cywilnej odwagi ?
  Być może to są pytania retoryczne, ale to Pan odpowiada za Urząd, pracowników tam zatrudnionych, zobaczymy, co z Pana za Wójt, za facet, z jajami czy ???

  14
  0
  • Janusz pisze:

   Jak wynika z przeprowadzonej kontroli pani Jadwiga jest osobą niekompetentną i nie powinna sprawować tak odpowiedzialnej funkcji. Jest to niedopuszczalne. Osoba na takim stanowisku musi posiadać dużą wiedzę i ciągle się uczyć. Rachunkowość i podatki to obszar którym powinny zajmować się osoby wykształcone w zawodzie, śledzące zmiany ustawodawców, dokształcające się przez cały okres pracy zawodowej a nie pokroju tej Pani, która uważa że “zjadła wszystkie rozumy”. Widziałem jak ta osoba obraża ludzi,…. a sama co sobą reprezentuje?? porażka!

   15
   0
 2. Jolanta pisze:

  To nie do pomyślenia,że ktoś tak niekompetentny odpowiada za tak ważne sprawy gminy jak finanse Jakie Pan wójt wyciągnie wnioski z tej kontroli ? Nadal będziemy udawać że wszystko jest ok Może czas już zrobić porządek z tym wszystkim Gmina nie może tak dalej być zarządzana Wstyd

  15
  0
 3. Obywatel K pisze:

  Niekompetentna i arogancka, leniwa i roztrzepana (rada ciągle poprawia błędy i pomyłki!)! I taka osoba ma decydować o finansach gminy?! Janusz dobrze napisał. I ciekawe co zrobi Żurek,jeśli coś zrobi

  9
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).