RIO: Gmina Konopiska nierzetelnie prowadziła Wieloletnią Prognozę Finansową!

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kompleksowej kontroli, wykazała, że gmina Konopiska nie uwzględniała w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w innych kwotach niż wynikające z obowiązujących na dzień 1 stycznia 2021 r.

Odpowiedzialna za to jest skarbnik gminy, Jadwiga Janik.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021 – 2031 podjętej uchwałą Nr 227/XXVI/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 grudnia 2020 r., która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., w kol. 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych” ujęto w poszczególnych latach budżetowych wartości z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w innych kwotach niż wynikające z obowiązujących na dzień 1 stycznia 2021 r. harmonogramów spłat ww. zobowiązań wynikających z zawartych przez Gminę Konopiska umów kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W kolumnie 10.6 wieloletniej prognozy finansowej nie uwzględniono kwot pożyczek zaciągniętych, ale nieotrzymanych na dzień 1 stycznia 2021 r. w wysokości ogółem 48.000,00 zł. Kwoty te wynikały z:
· umowy pożyczki nr 184/2019/OA/poe/P zawartej w dniu 25 września 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Konopiska w kwocie 212.000,00 zł (z tego 188.000,00 zł w 2019 r., a 24.000,00 zł w 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap I. Aneksem nr 1 do ww. umowy, podpisanym w dniu 12 października 2020 r., dokonano zmiany harmonogramu spłat, tj. do dnia 30 września 2025 r. I transza pożyczki wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Konopiska 4 października 2019 r. w wysokości 188.000,00 zł, wpływ II transzy pożyczki przewidziano na rok 2021. Nie wykazano spłaty w wysokości 24.000,00 zł w 2025 r.
· umowy pożyczki nr 174/2020/317/OA/poe/P zawartej w dniu 4 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Konopiska, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska – etap II” w wysokości 200.000,00 zł, z tego 176.000,00 zł w 2020 r. oraz 24.000,00 zł w 2021 r. Spłatę pożyczki przewidziano od 30 czerwca 2022 r. do 31 marca 2026 r. (16 rat). Pierwsza transza pożyczki w wysokości 176.000,00 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w dniu 22.09.2020 r.

W kol. 10.6 nie wykazano spłat rat kapitałowych w wysokości: 11.500 w 2025 r. oraz 12.500 zł w 2026 r.

Zadania w zakresie przygotowywania projektu wieloletniej prognozy oraz jej zmian należały do p. Jadwigi Janik – Skarbnika Gminy Konopiska.

Wniosek nr 8
Zapewnić uwzględnianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej rzetelnych (obiektywnych) wartości, tj. wynikających z zawartych umów, w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek przez Gminę Konopiska, mając na uwadze art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz postanowienia załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Konopiskach w zakresie przygotowywania projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.Kategorie:

6 odpowiedzi na “RIO: Gmina Konopiska nierzetelnie prowadziła Wieloletnią Prognozę Finansową!”

 1. Jola pisze:

  I znowu dupa ach to RIO tak było fajnie

  5
  0
 2. Obserwator pisze:

  wniosek nr 8 jest śmieszny! Takie zatajenie zobowiązań do spłaty to rzecz karalna w finansach! Bo nie sądzę, że skarbniczką w tej gminie jest osoba, która tego nie umie robić. Więc było to celowe nie wykazywanie, bo sytuacja finansowa gmina jest zła i program by nie przyjął takich danych. Kara finansowa i do zwolnienia! a nie “pouczanie” , nadzorowanie, itp. głupoty!

  8
  1
 3. konduktor pisze:

  RIO do kontroli.

  5
  1
 4. Obywatel pisze:

  Ciągle złe wieści o Urzędzie Gminy i gminnych urzędnikach, kiedy w końcu będzie jakaś dobra ? Kiedy ???
  Wtedy gdy Wójt odejdzie, Przewodniczący też z całą tą Radą Gminy, a nowy Wójt pogoni to towarzystwo wzajemnej adoracji i urzędniczych nieudaczników (nieuków), oby stało się to jak najszybciej !!!

  8
  1
  • Obserwator pisze:

   “dobra wieść”? już była…. a czy będzie? to zależy od wyborców. Widzieliście w poprzedniej kadencji jakimi są miernotami. Ale….klapki na oczy, bo naobiecywał i macie to coście chcieli

   6
   1
 5. Janusz pisze:

  no proszę, jaką mamy zdolną, oczytaną i kompetentną panią skarbnik…..,
  pytanie jednak dlaczego takich niekompetentnych osób, przedstawiających nierzetelne i niewiarygodne informacje finansowe nie pociąga się do odpowiedzialności??? najlepiej również finansowej.
  Może wtedy ta pani zajęłaby się swoimi obowiązkami a w tym doszkalaniem w dziedzinie rachunkowości i finansów aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki bo za to dostaje wynagrodzenie. Zadaniem skarbnika jest przedstawianie wiarygodnych i rzetelnych informacji finansowych o sytuacji gminy!

  10
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).