Radni za tydzień zajmą się rozwojem gminy Konopiska

We wtorek, 28 lutego o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Konopiska odbędzie się sesja Rady Gminy Konopiska przystąpią do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2023-2030”.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji Rady Gminy Konopiska.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 405/LII/2022 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna, gmina Konopiska”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. “Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1051S w m. Aleksandria Pierwsza ul. Piaskowa, gmina Konopiska”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska. (działka przy ul. Przemysłowej)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Korzonek – Park”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2023-2030”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska. (działki przy ul. Sportowej)
17. Sprawy różne i zapytania.
18. Zakończenie obrad.Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Radni za tydzień zajmą się rozwojem gminy Konopiska”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Niech sobie radzą i tak co będą chcieli to sobie uradzą.

    9
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).