Radni będą “grzebać” przy planie zagospodarowania

We wtorek, 21 marca o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Konopiska odbędzie się sesja Rady Gminy Konopiska, podczas której radni zmienią miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Konopiska.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Konopiska.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Aleksandria Pierwsza – Ul. Leśna”.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.
Sprawy różne i zapytania.
Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).