Opieka wytchnieniowa w gminie Konopiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że otrzymał środki finansowe w kwocie 97 900,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Otrzymane środki wykorzystane zostaną na wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W gminie Konopiska usługa wytchnieniowa świadczona będzie bezpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w okresie od 3 stycznia – 31 grudnia 2022r., przy czym limit roczny na jednego uczestnika wynosi 240 godzin. Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich członków rodzin/opiekunów wykonywał będzie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Ważne: Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Opiekunowie/członkowie rodzin osób niepełnosprawnych mogą składać karty zgłoszenia do Programu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1. Do karty należy dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia)
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia);
  • kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM wypełnioną przez: lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę. /GOPS w Konopiskach/


Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).