Można zgłaszać szkody wyrządzone przez zwierzęta

Urząd Gminy Konopiska poinformował o możliwości zgłaszania szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w tym dziki.

Zgłoszenia szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną w tym dziki dokonuje:
Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda. Właściciel powinien zgłosić to w formie pisemnej: dzierżawcy albo zarządzającemu obwodem łowieckim lub w przypadku terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Przebieg granic obwodów łowieckich i obszarów z nich wyłączonych zostały określone w Uchwale Nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Na terenie gminy Konopiska swój zasięg mają obwody nr 44, 45, 46, 56 i 57 (Szczegółowy opis granic obwodów i wyłączeń można sprawdzić w załącznikach do ww. uchwały), które są dzierżawione przez następujące Koła Łowieckie z siedzibami:
– Koło Łowieckie „Ryś”, ul. Rędzińska 66, 42-200 Częstochowa
– Koło Łowieckie „Lis” Herby, ul. Witosa 4/7, 42-714 Lisów
– Koło Łowieckie „Cietrzew”, ul. Częstochowska 149, 42-274 Konopiska

W celu szczegółowego sprawdzenia czy szkody zostały wyrządzone na działce leżącej w obszarze dzierżawionym przez koło łowieckie lub w obszarze wyłączonym podlegającym pod Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego należy wejść na stronę:

https://geoportal.orsip.pl/gis/apps/webappviewer/index.html?id=55a6471a9daf4548b929209744c0b48a

Wniosek powinien zawierać w szczególności:
* imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
* wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
* wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

W związku z powyższym odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:
* dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu
* Skarb PaństwaKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).