Kłótnia o orkiestrę…

Źle się dzieje w gminie Konopiska. Chodzi o walkę pomiędzy gminą Konopiska a Orkiestrą Dętą w Konopiskach. W poniedziałek w sieci pojawiło się oświadczenie “Urzędu Gminy Konopiska” dotyczące Orkiestry. Wczoraj na skrzynkę redakcyjną otrzymałem oświadczenie samej orkiestry.

Z oświadczeniami można zapoznać się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Stanowisko Urzędu:

Konopiska 28.02.2022 r

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska

Narastające w ostatnim czasie nieporozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach (posługującym się nazwą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska) a Gminą Konopiska, wymagają kilku wyjaśnień.

Przed powstaniem Stowarzyszenia wiele osób z oddaniem i bezinteresownością  prowadziło zajęcia, koncertowało, pracowało społecznie dla dobra Orkiestry, a tym samym dla dobrego wizerunku gminy i to oni tworzyli historię popartą licznymi pamiątkami.  Nikt nie rościł sobie w historii gminy  prawa do własności orkiestry.
W 2007 roku powstało Stowarzyszenie aby wspierać Orkiestrę Dętą, a nie przypisywać sobie prawa do jej własności, która od zawsze była Orkiestrą Gminną utrzymywaną z pieniędzy publicznych.

Z przykrością trzeba stwierdzić, że władze Stowarzyszenia przekazują informację, że Orkiestra jest ich. A co z osobami, które przez swoją skromność i niechęć do takiej postawy jaką prezentuje Zarząd Stowarzyszenia odeszły z Orkiestry po wielu latach uczestniczenia w życiu Orkiestry? Kto ma stanąć w obronie historii, imienia i pamięci tych wszystkich osób?
Czy Gmina ma pozwolić, aby kilka osób uzurpowało sobie prawo do historii Orkiestry, a tym samym do niemożliwych do oszacowania w kosztach pamiątek, które dla dobra wszystkich tych, którzy na przestrzeni lat żyli Orkiestrą, która była dla nich jak druga rodzina, powinny być ogólnie dostępne w miejscu publicznym i powinny z pokolenia na pokolenie cieszyć oczy wszystkich mieszkańców.

Członkowie Zarządu zmienili nazwę i logotyp Orkiestry, którym się posługują. Założyli pod nową nazwą stronę internetową przekazując, że nie chcą mieć nic do czynienia z Orkiestrą Dętą Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach, odcinając się tym samym od jej historii. Chcą budować Orkiestrę na swoich, nowych zasadach.

Dotychczas podkreślali,  że chodzi im o dobro Gminy a przede wszystkim martwią się o uczniów. Niestety tym uczniom, którzy nie poparli ich działań odebrali instrumenty i nuty zakupione ze środków publicznych. Zarząd Stowarzyszenia według Statutu składa się z 4-6 osób wybranych przez Walne Zebranie  oraz Kapelmistrza, który automatycznie wchodzi w skład Zarządu. Niestety obecni członkowie  Zarządu Kapelmistrza usunęli ze Stowarzyszenia i z samego Zarządu.

Nieprzerwanie od 2007 roku Stowarzyszenie otrzymywało wsparcie finansowe na działalność statutową z urzędu gminy.

Orkiestra zawsze była kulturalną perełką Gminy Konopiska, która dzięki ciężkiej pracy wielu pokoleń muzyków rozsławiała Gminę Konopiska na terenie całej Polski i poza jej granicami.
Władze Gminy w 2007 roku ufając Zarządowi Stowarzyszenia oddały w jego użytkowanie cały majątek Orkiestry, a tym samym majątek Gminy.  Od tego czasu finansowały Stowarzyszenie oraz wspierały różnymi dotacjami. Od samego początku powstania Stowarzyszenia korzystało ono bezpłatnie z pomieszczeń w gminnej hali sportowej. Nie partycypowało również w kosztach za media. Nie jest prawdą, że gmina wyrzuciła Stowarzyszenie z pomieszczeń na gminnej hali.

Prawdą jest natomiast, że wymieniono zamki w siedzibie Stowarzyszenia. Spowodowane to było faktem rozpoczęcia przez dwóch członków Zarządu w dniu 8 lutego 2022 roku potajemnego wywożenia przedmiotów z siedziby, co zostało zabezpieczone na kamerach monitoringu i zgłoszone przez urząd gminy na policję. Takie sytuacje są niedopuszczalne.

W 2021 roku Komisja, która rozpatrywała oferty na realizację zadań w dziedzinie kultury i sztuki na 2021 rok nie przyznała środków na działanie Stowarzyszenia , ponieważ nie widziała dalszej konstruktywnej współpracy ze strony władz Zarządu, który spóźniał się z rozliczeniami dotacji, dokumenty do rozliczeń oddawał w niepełnym składzie, nie pozamykał spraw  finansowych związanych z oprawą muzyczną uroczystości pogrzebowych, podejmował decyzje niejednokrotnie krzywdzące np.: dla  mażoretek wspólnie dotychczas z nimi koncertujących.
Władze Gminy pomimo problemów w porozumieniu i komunikacji z władzami Stowarzyszenia zaproponowały dla dobra uczniów szkółki, Orkiestry, Kapelmistrza i Instruktorów powrót pod skrzydła Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Tak się też stało od czerwca 2021 roku.

Nie jest prawdą, że Orkiestra w roku 2021 została pozbawiona jakichkolwiek środków finansowych na dalsze działanie.
W 2021 roku Gmina Konopiska wydała  na wynagrodzenia dla Kapelmistrza i Instruktorów  od czerwca do grudnia 49 339,75 zł, na zakup stroików, smarów i innych bieżących rzeczy 1812,00 zł, na dotację dla Stowarzyszenia 6840,00 zł oraz zamówiła  instrumenty za 7000,00 zł. Razem  64 991 ,75 zł. Porównując  w roku 2020 – 85 947,71 zł.

W trosce o dobro Orkiestry, w wyjaśnianie problemów, włączyli się  również radni gminni zapraszając przedstawicieli Zarządu na posiedzenia Komisji. Niestety w ostatnim czasie członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie odpowiadają już na żadne pisma, które są do nich wysyłane z ramienia Rady Gminy Konopiska. Ponadto co cztery lata przez Gminną Komisję Inwentaryzacyjną sporządzany jest również spis majątku gminnego. Wszystkie instytucje, organizacje społeczne składają do Urzędu spis z natury. Niestety Stowarzyszenie po wielu przypomnieniach w 2021 roku złożyło nieprawidłowy spis. Na prośbę referatu finansów miało go uzupełnić i dostarczyć do urzędu gminy. Niestety członkowie Zarządu nie dostosowali się do pisma, które zostało do nich wysłane.

Po incydencie z bezprawnym wywozem majątku wiedzieliśmy już o braku woli współpracy ze strony Stowarzyszenia. Nie mogliśmy jednak pozwolić na wywiezienie majątku przed jego spisaniem. Zastępca Wójta Iwona Lisek zaproponowała w odpowiedzi na maila od Prezesa Stowarzyszenia, że zanim Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu udostępni pomieszczenia i umożliwi wywóz majątku powinien zostać powołany Zespół zdawczo –odbiorczy, który sporządzi protokół w którym Stowarzyszenie m.in. rozliczy się z majątku gminnego. W skład zespołu miał również wchodzić przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. Nad spokojną pracą Zespołu zdawczo odbiorczego dnia 17 lutego br. roku czuwali policjanci z Komisariatu Policji w Blachowni zaproszeni przez władze Urzędu.

Kwestią sporną podczas spisu okazał się majątek zakupiony z funduszu sołeckiego. Panowie z Zarządu twierdzili, że jest to majątek Stowarzyszenia, a nie majątek Gminy Konopiska. Druga kwestia dotyczyła pamiątek Orkiestry od początku jej powstania do 2007 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie.
Mamy ogromny szacunek dla ludzi, którzy pracują społecznie i dla innych poświęcają swój czas, ale pamiątki Orkiestry od początku jej istnienia powinny być dostępne w miejscu publicznym dla kolejnych pokoleń. Nie są własnością Stowarzyszenia.
Pomimo obietnicy złożonej przez Prezesa Stowarzyszenia przy Policjantach, że pamiątki, dyplomy, puchary pozostaną do czasu rozstrzygnięcia sporu w pomieszczeniach hali podczas wywożenia majątku Stowarzyszenia zostały niestety wywiezione. Pan Prezes po raz kolejny skłamał.

To bardzo przykra sytuacja, jedność Orkiestry została zdewastowana, a członkowie poróżnieni. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wymierzyli swoją sprawiedliwość bez skrupułów wywożąc ogromny majątek zakupiony ze środków publicznych, kłamiąc społeczeństwo i obarczając za wszystko władze Gminy. Należy również wspomnieć, że w trakcie wywożenia majątku przez Stowarzyszenie, pomieszczenie, które użytkowali w hali sportowej zostało zdewastowane. Zerwane zostało m.in. wygłuszenie ze ścian oraz wykładzina. Urząd proponował pozostawienie tego wyposażenia
i ewentualne rozliczenie finansowe na podstawie faktur za zakupione materiały, ponieważ w tym pomieszczeniu nadal zajęcia będzie miała szkółka muzyczna, która w przyszłości zasili szeregi Orkiestry. Niestety prośba została przez członków Zarządu zignorowana.
Do współpracy zaprosiliśmy wszystkich członków Orkiestry Dętej, tych czynnych i tych którzy z różnych powodów opuścili jej szeregi oraz wszystkich, którzy chcą kontynuować jej tradycje oraz wstąpić w szeregi szkółki muzycznej.

Aby umożliwić dalsze kontynuowanie nauki w szkółce muzycznej Gmina w szybkim czasie zakupi instrumenty i nuty wywiezione przez Stowarzyszenie.

Urząd Gminy Konopiska

Stanowisko Orkiestry

 Kategorie:

12 odpowiedzi na “Kłótnia o orkiestrę…”

 1. KK pisze:

  Liskowa i Żurek powinni odejść z gminy! Takie jest moje stanowisko!

  31
  6
 2. mieszkankaa pisze:

  Czytając i analizując te oświadczenia w 100% wieże orkiestrze.!!
  Mieszkańcy już mają obrzydzenie do urzędników gminy na czele z Żurkiem i Lisek.
  Od dawna Urząd gminy nie daje żadnych podstaw aby im w co kolwiek ufać. Wszyscy są tam zakłamani , a dyktatura Żurka nie zna granic. Hutki się już przekonały jaki z Żurka włodarz. Oświadczenie gminy to zupełny akt desperacji… sterta kłamst!
  Co na to nasi radni?
  Widać orkiestra miała już dosyć tego
  wójta i wójtowej.
  Orkiesrtro róbcie swoje! Jesteście stowarzyszeniem ,u was działają społecznicy a nie ludzie na etatach.
  Mieszkańcy są z Wami! Brawo orkiestra!

  29
  4
  • Nikoś Dyzma pisze:

   Mieszkanko, czy to aby nasi radni? Nasi powinni dbać o nasze gminne dobro. Nasi tylko dlatego że myśmy ich wybrali, może nie wszyscy.Wielu z nas dało się nabrać na piękną gadkę, obietnice bez pokrycia i krytykę poprzedników.

   16
   0
 3. Mieszkaniec pisze:

  Czytam, czytam i niedowierzam….
  Jak władze Gminy mogą tak oczerniać Orkiestrę, która tyle lat funkcjonuje w Konopiskach i promuje nasza Gminę‼️
  Brawo końcowych słów Orkiestry, nie czas na zamęt i konflikt Gminny, są ważniejsze sprawy, które dzieją się u naszych sąsiadów 😞.
  Orkiestra jesteśmy z Wami całym sercem!
  Władze się zmienią a Wy będziecie na Wieki! Powodzenia!

  29
  4
 4. trębacz pisze:

  Orkiestra Dęta to istny papierek lakmusowy niezależności od władzy i ludzi chcący ją wykorzystywać do swoich celów partyjnych. Przed rokiem 2007 orkiestra ostro walczyła o swoja niezależność z prezesem straży Dynerem. Prezes chciał decydować za nich.Aby utrudnić im działalność wymieniał zamki w drzwiach wejściowych do ich pomieszczeń, zmuszając ich do uległości i posłuszeństwa. Od 2010 roku orkiestra dostała od wójta Sochy pomieszczenia przy nowo wybudowanej hali sportowej. Orkiestra nie płaciła żadnego czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Swój czas mogli poświęcić tylko na działalność muzyczną, bo nikt im nie przeszkadzał aż do momentu kiedy wójtem został Żurek. Od tego momentu zaczęły się schody i na nowo uzależnienie od widzi mi się wójta. Efektem tego jest że znów musza być poza gminą i nie dostają żadnego wsparcia jak inne stowarzyszenia w gminie : straż, kluby sportowe, kgw ,emeryci. Polityka prowadzona przez wójta Żurka to niszczenie tego co dobre. Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

  29
  2
  • Obywatel pisze:

   Plotka głosi że to znana od lat grupa kolesi, którzy znają się od lat, jeszcze od czasów komuny, czyżby to byli Bałdyga, Dyner i Jończyk ??? Ktoś to może potwierdzić ?
   Kolejna plotka głosi że współpracowali z nimi, kolejni wójtowie, bo tak było wygodnie no i trzymali z “elytą”, dlatego ta grupka tak czuła i czuje się nadal tak pewnie w tej gminie, jeden schował się u znanego przedsiębiorcy, drugi uciekł do Rady Powiatu, a trzeci, dalej trzęsie gminą i kręci biznesy z lokalnymi i nie tylko, “tfu” byznesmenami. Czy to prawda ?

   17
   2
 5. zHutek pisze:

  Za to jak wspaniale Orkiestra od wielu lat promuje gminę Konopiska w Polsce i za granicą powinna być doceniana na każdym kroku , z tego co wiadomo są zabezpieczone środki finansowe w budżecie na promocję . Nie jedna gmina chciała by mieć taką organizację działającą na taką dużą skalę ,która skupia wokół siebie tak dużą grupę dzieci ,młodzieży i rodziców .Władze naszej gminy na czele z wójtem ,widać nie doceniają to co jest najlepsze w naszej gminie. Panie wójcie zniszczyć jest łatwo , trudniej odbudować. Nie jednokrotnie Żurek pokazał swoją podłą twarz i zachowanie, “nie jesteś ze mną to nie dostaniesz co chcesz…zapamiętam to sobie..” Bardzo dobrze że orkiestra jest stowarzyszeniem , tak jak jest napisane w oświadczeniu orkiestry, mają większe możliwości na rozwój , a u Żurkowi widać , żal d… ściska że dają sobie radę.

  27
  2
 6. Mieszkaniec pisze:

  Tak gmina dała ciała. Orkiestry OSP w Konopiskach nie widziałem dawno. Stowarzyszenie przejęło legalnie wszystko co związane było z orkiestrą. Teraz dysponują tym, na co gmina przeznaczyła pieniądze z naszych podatków. I co? Mogą sobie dysponować instrumentami również z naszej kasy. Podobno zdewastowali salę prób… Ciekawe, co dalej…

  10
  10
 7. muzyk pisze:

  Czytam komentarze i wywołują u mnie śmiech i jednocześnie złość. Spędziłem w orkiestrze kilkanaście lat. Moim zdaniem ocenić jedną czy drugą stronę mogą tylko i wyłącznie ludzie, którzy uczestniczyli w środku orkiestry. :) Ehhhhh…. szkoda

  10
  4
  • mieszkaniec pisze:

   Dokładnie, najwięcej szczekają ci którzy nigdy nie mieli z orkiestrą od wewnątrz doczynienia….

   9
   4
 8. Mieszkaniec pisze:

  Czytałem że Wójt i Wójtowa chcą założyć nową Orkiestrę chyba dla swoich prywatnych interesów. Wyposażenie nowej Orkiestry to nie małe pieniądze nie zdawają sobie sprawy bo cóż to nie są ich pieniądze tylko nas mieszkańców podatików. A czasy coraz gorsze.

  10
  0
 9. Obywatel K pisze:

  Odnoszę wrażenie,że stowarzyszenie Orkiestra chciałoby żeby gmina ich utrzymywała,ale żeby mogli grać i na tym zarabiać ale….dla siebie. Ot, cała filozofia. Już kiedyś tak było! Wójt Socha jakoś to załagodził,ale widać znowu im mało.

  5
  5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).