Jutro sesja

We wtorek 22 listopada o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Konopiska.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Konopiska pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Konopiska za pomocą innego instrumentu płatniczego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Sprawy różne i zapytania.
19. Zakończenie obrad.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).