Jutro sesja Rady Gminy Konopiska

Już jutro w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska odbędzie się sesja Rady Gminy Konopiska, podczas której radni przeznaczą ponad 1,3 mln zł na rozbudowę dróg i chodników przy drogach wojewódzkich.

Początek o godz. 14:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy Konopiska.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla jednego drzewa z grupowego pomnika przyrody.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Sportowa).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Przemysłowa dz. 769/20).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska (Przemysłowa dz. 769/18).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Konopiska na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 332/XLVI/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla centrum Konopisk.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla działki nr 47 w Aleksandrii Pierwszej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konopiska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2022-2032.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022-2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria – etap IV”, w kwocie 450.000,00 zł.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w roku 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”, w kwocie 74.520,00 zł.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w latach 2022- 2023, na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi ojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek – etap II”, w kwocie 800.000,00 zł.
22. Sprawy różne i zapytania.
23. Zakończenie obrad.

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).