Jest zgoda na budowę placu składowo-magazynowego przez KOST-BET

Gmina przedstawiła obwieszczenie Wójta Jerzego Żurka w sprawie decyzji dotyczącej budowy placu składowo-magazynowego przez firmę KOST-BET Sp. z.o.o. s.k. na działce o numerze ewidencyjnym 85/2 w Aleksandrii.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/,

Wójt Gminy Konopiska
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.8.2016.11 z dnia 16.01.2017r.) polegającego na „Budowie placu składowo-magazynowego na działce o numerze ewidencyjnym 85/2 w Aleksandrii”.

Decyzja została wydana na wniosek Firmy „KOST-BET” Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Jest zgoda na budowę placu składowo-magazynowego przez KOST-BET”

  1. Izolbu pisze:

    beda nowe miejsca pracy??

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).