Informacja dotycząc szkód spowodowanych suszą

W związku z pismem Wojewody Śląskiego otrzymanym w dniu 26.08.2015r. prosimy rolników o dokonanie lustracji swoich upraw i zgłoszenie ewentualnych strat do tut. urzędu. (pismo wojewody-link)

W zgłoszeniu szkód należy podać wszystkie uprawy posiadane w gospodarstwie (również te w których szkody nie wystąpiły). Jeżeli rolnik posiada grunty w kilku gminach, to wszystkie szkody zgłasza w tej gminie, w której znajduje się siedziba gospodarstwa (budynki).

Druk zgłoszenia szkód można otrzymać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy (biuro podawcze) albo pobrać ze strony internetowej: www.konopiska.pl (link wniosek)

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników gminna komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego do szacowania zakresu i wielkości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi przystąpi do szacowania szkód.

Jednocześnie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Z 2015 r. poz. 187 z póź.zm.) możliwe będzie wykonanie wyceny strat w uprawach jeszcze nie zebranych, jednakże na dzień dzisiejszy z uwarunkowań prawnych wynika, iż niemożliwe jest uzyskanie pomocy finansowej.

Zgodnie z ustalonymi zasadami szacowania strat, wartość strat w gospodarstwie będzie liczona w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).