GOPS szuka nowej opiekunki środowiskowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku Opiekunka środowiskowa.

Zakres i miejsce pracy:
Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych na terenie Gminy Konopiska.
Praca na podstawie umowy o pracę w okresie od 22 maja 2017, w tym:
od 22 maja 2017 do 30 czerwca 2017 umowa na 1/2 etatu
od 1 lipca 2017 umowa na pełny etat

Zakres obowiązków:

podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie), zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza, utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego, wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O., załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat, zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.

Wymagania:

minimum wykształcenie zawodowe;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe; Mile widziane posiadanie:

wykształcenia minimum średniego oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka domowa, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny; ukończonego kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych; doświadczenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Informacje dodatkowe:
praca świadczona w miejscu zamieszkania klienta; w przypadku braku posiadania kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych osoba zostanie skierowana przez pracodawcę na w/w. kurs; praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS Konopiska Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny,
życiorys,
kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

oświadczenia:
a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
c)oświadczenie kandydata o niekaralności,
d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki środowiskowej,

podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015r. poz.2135)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opiekunkę środowiskową” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).