Firma kurierska przy ul. Przemysłowej

Przy ul. Przemysłowej w Konopiskach powstanie zespół budynków z usługami kurierskimi wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi firmy MANN GROUP Sp. z o.o.

Właśnie została wydana decyzja środowiskowa w tej sprawie.

Poniżej obwieszczenie Wójta.

GR.6220.4.2017.7

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./,

Wójt Gminy Konopiska informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.4.2017.6 z dnia 06.04.2017r.) pn: „Zespół budynków z usługami kurierskimi wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi w Konopiskach (powiat Częstochowski) przy ul. Przemysłowej na działce nr ewid. 2519/20, Obr. Konopiska”.

Decyzja została wydana na wniosek firmy MANN GROUP Sp. z o.o., ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice działającej za pośrednictwem pełnomocnika P. Rafał Garncarczyk z firmy „Dobra Forma” Pracownia Architektoniczna Rafał Garncarczyk, ul. Kościuszki 11 pok. 227, 25-310 Kielce. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Firma kurierska przy ul. Przemysłowej”

  1. Izolbu pisze:

    niezle

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).