Działki budowlane w Konopiskach

Wójt Gminy Konopiska ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową:

Działka nr 2665/37 położona we wsi Konopiska o pow. 1.509 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 113.500,00 zł. netto
Działka nr 2665/38 położona we wsi Konopiska o pow. 1.727 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 130.000,00 zł. netto
Działka nr 2665/39 położona we wsi Konopiska o pow. 1.688 m 2 zapisana w KW 61329 Cena wywoławcza 127.000,00 zł. netto

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących przedmiot ogłoszenia przeprowadzono w dniu 18.04.2016 r., drugi – w dniu 24.05.2016 r. Oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5
Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Gminy w Konopiskach pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 15.12.2016 r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę w wysokości 10 % ceny wywoławczej w pieniądzu wpłacać należy do dnia 15.12.2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004.

Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości w Konopiskach przy ul. Szmaragdowej” powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiącej przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5 (pokój nr 2 parter )

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka przepada.

Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Wójtowi Gminy Konopiska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108). /UG Konopiska/Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Działki budowlane w Konopiskach”

  1. Paweł Nowak pisze:

    I bardzo dobrze. Im więcej mieszkańców tym lepiej

    0
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).