Dodatek osłonowy w gminie Konopiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Świadczenie to stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z proponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn.zm.).

Podczas ustalania prawa do dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • wrzucając wniosek do skrzynki pocztowej zawieszonej przed wejściem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach przy ul. Lipowej 1 lub przy ul. Sportowej 1
  • osobiście – wnioski będzie można złożyć bezpośrednio u pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu (tel. 34 3282030) oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty .

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 oraz na stronie internetowej www.konopiska.pl oraz www.gopskonopiska.naszops.pl niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia zawierającego wzór druku wniosku (zostanie zamieszczony odrębny komunikat w tej sprawie).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 343282030 w godzinach w poniedziałki, środy, czwartki 7.00-15.00, wtorki 7.00-17.00 oraz piątki 7.00-13.00 (przy czym w piątek 7 stycznia 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach jest nieczynny).

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku wniosku o wypłatę dodatku osłonowego złożonego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Termin składania wniosku  to 31 października 2022 r. – wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym – czeka na publikację. /GOPS w Konopiskach/Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).