Dodatek gazowy dla mieszkańców gminy Konopiska

Kierownik GOPS w Konopiskach poinformowała o możliwości refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, którzy:
– posiadają jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 2022-12-21), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
– są osobami w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę
– przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o w/w. refundację należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, można do niego dołączyć odwzorowania cyfrowe faktury VAT za paliwa gazowe i potwierdzenie zapłaty) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Wniosek ten składa się w się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1, w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.00-14.30, wtorek 7.00-16.30, piątek 7.00-12.30. Wniosek można również przesyłać listownie na adres: 42-274 Konopiska ul. Lipowa 1, lub wrzucić do skrzynki pocztowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanej przed wejściem przy ul. Sportowej 1 (budynek Biblioteki). Wnioski elektroniczne można przesłać poprzez ePuap – adres skrytki: /6u34g6xopt/skrytkaKategorie:

Jedna odpowiedź do “Dodatek gazowy dla mieszkańców gminy Konopiska”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Szkoda, że dochody nie liczyły się kiedy wypłacano po 3000 na węgiel a kupowali ludzie na PGG dużo taniej niż na składzie.
    Do jednego domu szło np. 9000 gdzie 6 osób ma dochód a piec w domu jeden. No ale cóż takie prawo.

    2
    0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).