Będzie jeden plan zagospodarowania przestrzennego dla Aleksandrii Drugiej

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Konopiska, radni podjęli decyzję o przystąpieniu do opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandria Druga.

Jak czytamy w uzasadnieniu “Na terenie miejscowości Aleksandria Druga obowiązuje obecnie dziesięć różnych planów miejscowych, uchwalanych w różnych okresach (od 2003 do 2019 r.) i niespójnych ze sobą . Ponadto wydanych zostało kilkanaście decyzji o warunkach zabudowy – w części niezgodnych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W ostatnim czasie wystąpiło nasilenie składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie planu uporządkuje sytuację w tym zakresie. Opracowanie planu nie spowoduje znaczących zobowiązań gminy do realizacji zadań w zakresie komunikacji i uzbrojenia terenu będących jej zadaniem własnym“.

Za uchwałą głosowało dziewięcioro radnych, troje wstrzymało się od głosu i troje głosowało przeciw.

Szczegóły podjętej uchwały znajdują się TUTAJ.

PAWEŁ GĄSIORSKIKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).