Będą zmiany w planie zagospodarowania w Aleksandrii Pierwszej

Wójt Gminy Konopiska poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w dniach od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, w godzinach od 8:00 do 14:00, oraz całodobowo na stronie internetowej Urzędu Gminy Konopiska.

Zmiana planu dotyczy działki nr 47 obręb Aleksandria Pierwsza.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5.

Uwagi do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, lub drogą elektroniczną na adres k.bakowska@konopiska.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska nie później niż do dnia 5 października 2022 r.

 Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).