XIII sesja Rady Gminy Konopiska

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam , że dnia:

4 września  2015 r. (piątek) o godz. 9.00

w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach

odbędzie się:

XIII sesja Rady Gminy Konopiska

z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Gminy.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części drzew z grupowego pomnika przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Konopiska do kategorii dróg gminnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Jamki II”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

/-/  Edward Bałdyga

 Zródło – oficjalna strona Gminy KonopiskaKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).