Zapraszamy na 1. Półmaraton Aleksandryjski

Stowarzyszenie Atelier Sportu już 29 sierpnia w Aleksandrii Pierwszej organizuje 1. Półmaraton Aleksandryjski – bieg na 21,0975 km. Oprócz głównego biegu, wiele konkurencji dla najmłodszych.

Organizatorzy przygotowali „przepiękne leśną trasę i wyjątkowe atrakcje”.

Zapisy TUTAJ.

Poniżej znajduje się regulamin imprezy.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Regulamin:

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji
ruchowej oraz zdobywania nowych jej zwolenników.
2. Popularyzacja masowej rekreacji biegowej w środowisku gminy Konopiska.
3. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATORZY
Komitet Organizacyjny
Wójt Gminy Konopiska
GOKiR w Konopiskach
Stowarzyszenie Atelier Sportu
przy współpracy:
Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Aleksandrii
OSP Gminy Konopiska

III. MIEJSCE I TERMIN
Hala Sportowa w Aleksandrii ul. Gościnna 130 29 sierpnia 2021 r. godz.11.00
/bez względu na warunki atmosferyczne/

IV. PROGRAM ZAWODÓW
14.00 – 14:50 Zapisy dla dzieci i młodzieży.
14:00 – 15.30 Zapisy do Półmaratonu
15:00– Otwarcie Zawodów.
15:10 – Przedszkolaki Dziewczęta i chłopcy– dystans 300 metrów.
15:20 – Dziewczęta rocznik 2013/2014 – dystans 400 metrów.
15:25 – Chłopcy rocznik 2013/2014 – dystans 400 metrów.
15:35 – Dziewczęta rocznik 2011/2012– dystans 600 metrów.
15:40 – Chłopcy rocznik 2011/2012– dystans 600 metrów.
16.00 Start Półmaratonu 21,0975km
16:10 – Dziewczęta rocznik 2009/2010 – dystans 800 metrów.
16:20 – Chłopcy rocznik 2009/2010– dystans 800 metrów.
16:30 – Dziewczęta rocznik 2007/2008– dystans 1000 metrów.
16:40 – Chłopcy rocznik 2007/2008– dystans 1000 metrów.
17:30 –Ogłoszenie wyników biegów dzieci i młodzieży, wręczenie nagród .
17:15 –Wydawanie posiłków dla biegaczy.
18:00 – Ogłoszenie wyników Biegu Głównego, , nagród i pucharów, losowanie nagród
niespodzianek.

V. BIEG GŁÓWNY
1. 21,0975 km (nawierzchnia – asfalt),dukty leśne – start o godzinie 16.00
2. Trasa będzie oznaczona flagami co 1 km.
3. Punkty odżywcze 5km, 10km, 15km – woda
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2:30 godziny. Zawodnicy, którzy po
upływie 2:30 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, zobowiązani są do przerwania
biegu i zejścia z trasy. Pozostanie na trasie po upływie wyznaczonego limitu czasu jak
również niestosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestnika pełną
odpowiedzialność za stosownie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz
Kodeksu Cywilnego,
4. Pomiar czasu będzie się odbywał za pomocą chipu jednorazowego
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Organizator zapewnia dla uczestników biegu głównego posiłek i napoje (wodę).
Warunkiem otrzymania posiłku i napoju jest oddanie talonu żywieniowego w Bufecie.
Posiłki wydawane będą od godziny 17:15.
8. Uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy biegu głównego składają oświadczenie o stanie zdrowia w którym
potwierdzają, że obecny stan zdrowia pozwala im na wzięcie udziału w zawodach
sportowych pn. 1 Półmaraton Aleksandryjskiego
10. Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu głównego jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać przy sobie dowód tożsamości
(dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport).

VI. KATEGORIE WIEKOWE
Podział na kategorie wiekowe według zasad ujętych w Regulaminie Masowych Imprez
Biegowych PZLA.
Klasyfikacja:
– Generalna kobiet i mężczyzn „Open”
– W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn
Mężczyźni Kobiet
M16 16-29 lat K16 16-34 lat
M30 30-39 lat K35 35-49 lat
M40 40-49 lat K50 50 i więcej
M50 50-59 lat
M60 60-69 lat
M70 70 lat i więcej
Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego
W tej klasyfikacji mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Powiatu
Częstochowskiego
Najlepsi mieszkańcy Gminy Konopiska
Open mężczyźni 1-3
Open kobiety 1-3
Klasyfikacja open mężczyzn i kobiet
Przynależność dzieci i młodzieży została opisana w punkcie IV.
O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Impreza ma charakter otwarty. Uczestnictwo w Biegu Głównym odbywa się na własną
odpowiedzialność. Organizator warunkowo dopuszcza start zawodników którzy do dnia 29
września 2021 r nie ukończyli 18 lat, ale nie młodszych niż 16 lat.
Warunkiem uczestnictwa dla osób niepełnoletnich jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego.
za udział w zawodach dzieci i młodzieży odpowiadają rodzice, opiekunowie,- w biegach
dzieci i młodzieży za badania lekarskie odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

VIII. ZASADY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ BIEGU W CZASIE PANDEMII COVID-19:
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo
uczestników biegu Organizator nakłada obowiązek stosowania się do obowiązującego
reżimu sanitarnego.
1. Uczestnikiem biegu może być wyłącznie osoba, która:
– jest zdrowa, nie ma kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niej żadne inne
niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni oraz nie miała styczności z
osobami, które odbywały kwarantannę.
– nie jest objęta kwarantanną, ani żadne osoby zamieszkałe z nią pod tym samym adresem,
– w razie zarażenia COVID-19 nie będzie wnosiła skarg, zażaleń, pretensji do organizatorów
będąc całkowicie świadomą zagrożenia epidemicznego mającego miejsce w obecnej sytuacji
w kraju.
– wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych oraz nr
telefonu w przypadku zarażenia COVID-19.
2. Na terenie zawodów będą umiejscowione punkty dezynfekcji rąk.
3. Zawody obędą się zgodnie z obowiązującymi na dzień zawodów obostrzeniami
związanymi z występowaniem COVID-19.
4. Organizator może sprawdzać temperaturę ciała zawodnikom i zastrzega sobie prawo
niedopuszczenia do biegu osoby, której temperatura przekroczy 38 stopni.
5. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” podczas rejestracji:
-obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust,
-na stanowisku osoby będą obsługiwane pojedynczo,
-dezynfekcji rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym,

IX. ZGŁOSZENIA I ZAPISY
1. Zgłoszenia przyjmujemy internetowo do dnia 27 sierpnia 2021 r. do g.23:59 na stronie:
www.dostartu.pl.
2. ZAPISY NA BIEG GŁÓWNY:
www.dostartu.pl oraz w dniu zawodów na boisku sportowym w Aleksandrii Pierwszej
w godzinach 14:00 – 15:30.
3. Zapisy dla dzieci i młodzieży w godzinach 14:00 – 15:00.
4. Do biegu głównego wyznacza się limit uczestników 250 osób. Za osobę zapisaną uważa się
uczestnika który zgłosił swój udział za pośrednictwem strony dostartu.pl i uiścił opłatę
startową w momencie zgłoszenia. W przypadku nie uiszczenia opłaty startowej, zawodnik
nie jest zgłoszony.
5. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 28 sieprnia 2021 r. ukończą 18 lat,
(16- 17 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), dokonają zgłoszenia, oraz opłacą
wpisowe.
6. Wszyscy zawodnicy startujący w I Półmaratonie Aleksandryjskim muszą zostać
zweryfikowani w Biurze Zawodów.
7. W ramach pakietu startowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, napój izotoniczny,
profesjonalny pomiar czasu, obsługę online, ciepły posiłek po biegu, napoje zimne,
pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg).

X. OPŁATA STARTOWA UWAGA!
Od uczestników Biegu Głównego pobiera się wpisowe w wysokości:
do 01 sierpnia 40 zł
do 27 sierpnia 50 zł
w dniu biegu 80 zł
Wpłatę należy kierować za pośrednictwem strony dostartu.pl. Lub na konto stowarzyszenie
Atelier Sportu na konto organizatora Nr 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007
W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata startowa oraz imię i nazwisko uczestnika.
W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników
biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.
Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 5
dni od dnia wpłaty.

XI. NAGRODY
1. W Biegu Głównym (21,1km) w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
Nagrody finansowe lub rzeczowe za zajęcie miejsca od 1 do 3
2. Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego którzy ukończyli bieg otrzymują medal.
3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej (miejsce od I do III kobiety i mężczyźni)
nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki i nagrody rzeczowe.
5. Nagrody pieniężne dla biegaczy gminy Rudniki wg. czasów w biegu głównym.
6. Po dekoracji losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich, którzy ukończą bieg
główny.
7. W biegach dzieci i młodzieży za miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe. Dla pozostałych
uczestników biegów drobne upominki.Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Zapraszamy na 1. Półmaraton Aleksandryjski”

 1. ja pisze:

  Co to za info?
  1. Na plakacie data 29.06.20201 – jakiś żart?
  2. Specjalne warunki dla mieszkańców gminy Rudniki??? W regulaminie na końcu, w punkcie 5???
  O czym tu napisać w sezonie ogórkowym???

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).