Wójt próbuje „zalegalizować” oczyszczalnię ścieków rybnych w Hutkach

Mieszkańcy Hutek, Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Eko-Hutki zwrócili się do Radnych Gminy Konopiska w oficjalnej korespondencji, w której wyrażają obawy związane z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Hutki, w którym ujęta została inwestycja jaką jest oczyszczalnia ścieków przemysłowych realizowana przez Sebastiana Hurasa, która realizowana jest z pogwałceniem prawa i budzi kategoryczny sprzeciw mieszkańców wsi Hutki i miejscowości ościennych.

Chodzi o „zalegalizowanie” oczyszczalni ścieków rybnych w Hutkach.

Wójt przedstawił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Hutek w tej sprawie.

Z pismem można zapoznać się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowny Pan Radny,
W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania dla miejscowości Hutki (gmina Konopiska), apelujemy do Państwa o działanie zgodne z obowiązującym prawem.

W projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Hutki, ujęta została inwestycja jaką jest oczyszczalnia ścieków przemysłowych realizowana przez Sebastiana Hurasa (dalej: Inwestycja), która realizowana jest z pogwałceniem prawa i budzi kategoryczny sprzeciw mieszkańców wsi Hutki i miejscowości ościennych.

W 2014 roku właściciel przedsiębiorstwa HUR-POL w Hutkach – Sebastian Huras, uzyskał decyzje administracyjne pozwalające mu na budowę dużej oczyszczalni ścieków
w pobliżu domostw w centrum miejscowości Hutki o przepustowości 600m3 ścieków na dobę. Inwestor uzyskał kolejno:
– decyzję Wójta Gminy Konopiska Nr 4/2013/2014 z dnia 04 lutego 2014 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Inwestycji;
– decyzję Wójta Gminy Konopiska Gr. 6730.3.2014 z dnia 10 marca 2014 r. ustalającą warunki zabudowy;
– decyzję Starosty Częstochowskiego nr 947/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: AB.6740.885.2014S.198 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Inwestycji;
– decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie Nr 3/2020 z dnia 03 stycznia 2020 r. o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.

Po powzięciu informacji o planowanym przedsięwzięciu mieszkańcy rozpoczęli nierówny bój z inwestorem oraz organami administracji, w szczególności z Wójtem Gminy Konopiska, o zablokowanie bezprawnej inwestycji, która może zaważyć na życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu i determinacji mieszkańców udało się uzyskać:
– ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 02 września 2019 r. SKO.4103.74.2019 stwierdzającą nieważność decyzji ustalającej warunki zabudowy – jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa;
– ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 03 grudnia 2019 r. IFXIV.7840.1.42.2019 stwierdzającą nieważność decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa;
– ostateczną decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DOM.7100.190.2020 utrzymującą w mocy decyzję stwierdzającą nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji – jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2012 r. m.in. na działkach, na których została zrealizowana Inwestycja, przewidziano „Strefę rolno-leśno-rekreacyjną”. Obecnie, w przygotowanym przez Wójta projekcie planu miejscowego, uwzględniono na w/w działkach realizację przemysłowej oczyszczalni ścieków, co stoi w oczywistej sprzeczności ze Studium Uwarunkowań, tym samym naruszając art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Konopiska m.in. na spotkaniu z mieszkańcami Hutek, przekonywał, że uchwalenie miejscowego planu uwzględniającego oczyszczalnię, wobec faktu jej wybudowania, jest na obecnym etapie obligatoryjne. Nie sposób jest się zgodzić z takim twierdzeniem, gdyż uchwalenie MPZP nie ma wpływu na dotychczasowe wykorzystanie nieruchomości, wszak zgodnie z art. 35 u.m.p.z.p. „Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.”

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.” Co więcej, zgodnie ze złożonym przez Państwa ślubowaniem: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców„, winni Państwo, w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, bronić interesów mieszkańców gminy.

Jednocześnie zastrzegamy, że jesteśmy niezwykle zdeterminowani, aby walczyć do ostatniego szczebla administracyjnego czy sądowego o powstrzymanie bezprawnej inwestycji. W przypadku naruszenia prawa przy uchwalaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego również nie ustaniemy w staraniach, aby przywrócić stan zgodności z prawem, nie wykluczając wszczęcie postępowań odwoławczych, kontrolnych, nadzorczych, a jeżeli ziszczą się przesłanki również karnych. Stwierdzając kompletny brak zainteresowania naszą sprawą – mającą bezpośredni wpływ na życie i zdrowie mieszkańców Hutek i okolic – rozważamy złożenie wniosku o odwołanie Rady Gminy Konopiska i Wójta Gminy Konopiska przed upływem kadencji. Jako, że sami mieszkańcy Hutek stanowią niemal 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, być może jest to nasza ostatnia szansa, aby nasz głos został usłyszany i wysłuchany.

Jeżeli pomimo podjętych starań Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniający oczyszczalnię ścieków zostanie uchwalony, jesteśmy przekonani, że spowoduje to lawinę pozwów przeciwko Gminie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o odszkodowanie albo wykupienie nieruchomości (Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części.). Nie mamy również wątpliwości, że powstanie przemysłowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy spowoduje znaczne jej wyludnienie i doprowadzi do całkowitej marginalizacji.

Jeżeli ostatecznym argumentem stojącym za przyjęciem niezgodnego z prawem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miałaby być obawa przed roszczeniem o odszkodowanie ze strony inwestora wobec Gminy, to w tym miejscu deklarujemy pełną pomoc w każdy dostępny sposób, aby oddalić roszczenia inwestora, a o naszej skuteczności niech przemawia dotychczas odniesione „drobne” sukcesy w walce z bezprawną oczyszczalnią.

Biorąc pod uwagę powyższe, mając na sercu dobro mieszkańców gminy, apelujemy do Państwa o podejmowanie rozważnych działań zgodnych z obowiązującym prawem i wolą większości Państwa wyborców.

 Kategorie:

26 odpowiedzi na “Wójt próbuje „zalegalizować” oczyszczalnię ścieków rybnych w Hutkach”

 1. Strażak pisze:

  Sami sobie tego wójta dwa razy wybraliście. Wybierzecie jeszcze trzeci raz, a potem płacz jaki to on zły i niedobry.. Jednak myślę ,że problem nie tkwi we włodarzu gminy tylko w wyborcach ponieważ Ci ,którzy na niego głosowali są typowymi amebami.

  39
  6
  • Gosia pisze:

   Wybrali jak wybrali nic nie trwa wiecznie nie było w czym wybrać nie ma gwarancji czy ktoś inny stanąłby po stronie mieszkańców Teraz mleko się wylało i albo wójt i rada staną po stronie mieszkańców albo pozwy się już szykują nikt nie pozostanie bezkarny.

   31
   3
  • hela pisze:

   Raport o oddziaływaniu na środowisko dotyczy Mechaniczno-Chemiczno- Biologicznej Oczyszczalni Ścieków przy zastosowaniu niskoreagentowej technologii oczyszczania.
   Brak wzmianki o oczyszczalni ścieków rybnych.

   10
   1
 2. Z Hutek pisze:

  Mam nadzieję że Państwo Radni nie zagłosują za takim planem zagospodarowanie w którym na siłę wrysowuje się ludziom pod oknami przemysłową oczyszczalnie ścieków Decyzje zostały wyludzone z Gminy i wydane z rażącym naruszeniem prawa. Pamiętajcie radny nie jest bezkarny a My będziemy dochodzić swoich praw na drodze cywilno-prawnej. Pamiętajcie również o tym, że przede wszystkim jesteście też mieszkańcami tej gminy.

  45
  1
 3. BABEL pisze:

  co ten wójt jest tak zdeterminowany żeby zadowolić inwestora za wszelką cenę ,to jest naprawdę ,,śmierdząca,, sprawa ,ale Żurek to nie Obajtek CBA go nie obroni

  26
  1
  • Wójt jest zdeterminowanyMarysia pisze:

   Wójt jest zdeterminowany bo pewnie musi spłacić zobowiązania wyborcze. Ale…”masz to coś chciał”. I nie piszcie,że nie było wyboru,bo był. Wielu ludzi tu pisało, zresztą mieliście przykład jakim był leserem w poprzedniej kadencji i jeszcze dawniej jak był vicewójtem! To teraz nie narzekać! To samo jest z wybieraniem radnych. Na tzw.odczep się, ciągle tych samych, nic nie robiących dla gminy,ale…rodzinka,znajomi,. Gmina się stacza na dno. Urząd gminy też by trzeba przewietrzyć

   3
   0
 4. Piter pisze:

  Najłatwiej będzie podać do wiadomości publicznej kto z (bez)radnych w jaki sposób głosował w podmiotowej sprawie, wtedy będzie wiadomo kto „jest za a nawet przeciw”.
  A tak na marginesie wszystkiego głosowania powinny być JAWNE….

  31
  0
 5. mieszkanka pisze:

  Smród na całą gmine sie szykuje. Nasza( psełdo) władza pokazuje na co ją stać… wstyd !!!
  podobno zastępca wójta i nie tylko to rodzina jakaś z tym panem z Hutek od oczyszczalni … czyżby po rodzinie idzie?
  nie dziwiłabym się

  23
  0
  • Ola pisze:

   Ponoć to składowisko beczek z niebezpiecznymi substancjami w Rudniku też składowane było u krewnych wicewójt? Taka zbierznosc? Teraz gmina Kamienica musi syf za duża kasę usunąć

   23
   0
  • punisher pisze:

   Jeżeli to prawda, to bardzo ciekawy wątek z zainstalowaniem p. Iwony L. na stanowisku zastępcy Wójta, mogący rzucać światło na pewne sprawy…

   16
   0
 6. mieszkanka pisze:

  czyli jednak jest coś na rzeczy z tą wice-wójtową… najpierw w Rudniku „beczki z syfem” a teraz śmierdzący cichy interes w Hutkach. jak nie wiadomo o co chodzi to….

  24
  0
 7. Just-in pisze:

  I tu moje pytanie bo mnie to bardzo zastanawia. Jeśli wójt i radni chcieli zrobić myk z planem zagospodarowania i, i tak uwzględnić szemraną oczyszczalnie, to po co pozwolili aby mieszkańcy Hutek walczyli w sądzie przez tak długi czas i wydawali swoje oszczędności na prawników i jak się okazuje na wygraną walkę z inwestorem ale w efekcie walkę z wiatrakami, bo – jak nie kijem to go palą… Zaczynam wądpic w zwyczajna ludzka empatię…

  17
  1
  • Z Hutek pisze:

   Hutki sporo zainwestowały aby nie śmierdziało także Wojcie nie pozwolimy abyś ten smród nam tutaj wsadził

   14
   0
  • Obywatel pisze:

   …to po co pozwolili aby mieszkańcy Hutek walczyli w sądzie przez tak długi czas… – O czym Ty piszesz, jakie pozwolenie ?
   To normalne obywatelskie działanie, sprzeciw wobec zaniechań i zakłamań władzy gminy.
   SKUTECZNY SPRZECIW !!!

   8
   0
 8. punisher pisze:

  Witam,
  sprawa jest rozgrywana wielotorowo.
  Teraz kolejny wariant jest procedowany, prawdopodobnie znów z rażącym naruszeniem prawa. Ale sprawie trzeba się bacznie przyglądać.
  Jak kiedyś pisałem prawdopodobnie został zawarty pakt i teraz za wszelką cenę trzeba się wywiązać.
  Bardzo dobry argument odwołania Rady i Wojta.
  Państwo Radni jeżeli nie wiecie jak się zachować w niniejszej sprawie, to zachowajcie się przyzwoicie.
  A protokoły głosowania i tak sobie przeanalizujemy…

  17
  0
 9. punisher pisze:

  Szanowny Panie Redaktorze,
  w powyższych wpisach pojawiła się sugestia, pytanie o koligacje rodzinne Pani Wicewójt Iwony L. i Pana inwestora Sebastiana H.
  Niezwykle ciekawy wątek do sprawdzenia…
  Czyżby Pan inwestor mógł nam Wicewójtow wystrugać z banana i instalować w gminie ???

  19
  0
 10. Obywatel pisze:

  Ciekawe jak postąpi Radny z Hutek – znany powszechnie z gniewnej miny jak coś jest nie po jego myśli i rubasznej postawy gdy interesy idą. Mieszkańcom Hutek znany jest tez z łaskawości w stawianiu różnego rodzaju napitków wysokoprocentowych, wiadomo jakich i komu, dzielenia mieszkańców na swoich i tych co nie chcą iść dalej z karawaną, wolą te psy co szczekają, a za chwilę zaczną kąsać.
  Panie Przewodniczący Rady Gminy Bałdyga, to o Panu mowa, została Panu dana ostatnia szansa na .., no właśnie na co… przyzwoitość (ha, ha, ha), uczciwość (ha, ha, ha), zachowania twarzy przed współziomkami (trzeba ją mieć), pozostania mieszkańcem tej wsi bez wytykania palcem, a za 3,5 roku po wyborach (przegranych, to pewne), co zostanie ???
  Ratuj się, kasa to nie wszystko.

  16
  0
 11. Maja pisze:

  Hej Hucioki
  Bijcie się mocno w piersi, bo to dzięki waszym głosom wójt i radny wsi Hutki tak niszczą gminę. Was też do końca kłamali z oczyszczalnią bo zaraz po wyborach rybak zaczął ją budować. Obydwaj powinni za to od was otrzymać teraz podziękowanie. Nie wiem na co czekacie, bo za 2,5 roku to już całkowicie zrujnują gminę. Z WAS wyborcy z Hutek mocno sobie zadrwili wójt i radny. Teraz powinniście zrobić ruch aby z tym skończyć. Macie szansę naprawić swój błąd popełniony w wyborach. Powodzenia

  12
  2
  • Z Hutek pisze:

   Hutki wiedzą co robić a co z innymi gdzie są Rekszowice Konopiska Kopalnia itd ile jeszcze będziemy tolerować układy marnotrastwo i zadłużanie gminy Dlaczego pozwalamy na korupcję wywalanie ludzi koło śmieci ska na zatrudnianie paciotkow

   17
   1
  • Hiei pisze:

   No właśnie, każdy taki mądry w Internecie a wpisać się na listę poparcia dla referendum to nie było komu.

   14
   0
  • Obywatel pisze:

   Maja, a wpisałaś się na listę jak było ogłoszone Referendum w gminie, wiesz że tylko pandemia uratowała tych sługusów powiatowych cwaniaków, czyli Wójta i Przewodniczącego Rady oraz tych wsiowych dupków/głupków, czyli radnych z poszczególnych wsi ? Już by było po nich.
   A gdzie zawołanie do Rększowiczoków, (piszę twoim językiem żebyś szybciej zrozumiała) i innych wyborców z Łaźca też, a Wygoda, a Konopiska – ilu tam głosowało za Wójtem ?
   Hutki to tylko ok. 800 wyborców z czego ilu głosowało na Wójta (sprawdź sobie ilości głosów oddanych z poszczególnych wsi), a gdzie reszta ?
   Przewodniczącego rozliczymy, poczekaj jeszcze trochę, a póki co to boczkiem przemyka przez wieś, „meta” u Zośki skończyła się, w warsztacie pyskacza też już coraz chłodniej.

   12
   0
 12. Maja pisze:

  Obywatelu, wyników wyborów tak dokładnie nie znam ale wójt i przewodniczący u was dostali poparcie ponad 90% . To był gwóźdź do trumny do zmiany władzy. Mimo beznadziejnej kadencji w ich wykonaniu zachowaliście się jak muchy i na lep złapaliście się. Teraz nie ma co rozdzierać szat tylko ratować to co jeszcze nie zniszczyli. Bzdurnych beznadziejnych decyzji pomyłek jest mnóstwo w ich zarządzaniu. Nie bez kozery kieruję ten apel do WAs, bo macie potencjał udowodniliście to i powinniście ruszyć do przewietrzenia gminy a szczególnie podziękować wójtowi i jego sługusom. Wierzę w to że większość mieszkańców da temu wyraz w przyspieszonych wyborach.

  12
  0
  • Obywatel pisze:

   Maja – każdy może zorganizować REFERENDUM, zrób to !!!
   Najłatwiej pokazywać palcem na innych i obwiniać – To Wy z Hutek jesteście winni bo uzyskali 90 %, czyli w Hutkach uzyskali ok. 700 głosów, a gdzie uzyskali resztę ???
   Każdy chętnie poprze, przynajmniej anonimowo w internecie, tylko jak przychodzi co do czego to większość ucieka od podania swoich danych do Komitetu Referendalnego.

   3
   1
  • Marysia pisze:

   Obywatel dobrze pisze, to nie tylko Hutki ich wybrały. Aleksandria zdradziła,Wygoda? Radny pozwoził wszystkie stare ciotki żeby się utrzymać jako radny, Konopiska? Szkoda pisać,radny co mieszkał w Częstochowie,no teraz już pewnie wykombinował. I tak dalej ale w tym samym tonie. Ktoś tu pisze że vicewójt macza w tym palce,bo to rodzina. Nie wiem to nie piszę. Ale ja bym raczej przyjrzała się sekretarzowej. Od tylu lat siedzi na tym stołku i ciągle knuje. I co się dziwicie,że chce wójt zmienić plan zagospodarowania. Nie udało się inaczej odwdzięczyç Hurasowi, pomogła mu trochę epidemia, to wykombinował za czyjąś podpowiedzią żeby zmienić plan zagospodarowania pod Hurasa. I tyle. Ten wójt i ta rada jest do spuszczenia. I to szybko!!zanim zrujnują gminę.

   5
   0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).