Praca w GOPS dla specjalistów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje logopedy lub neurologopedy do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej.

Wymagania niezbędne:
– ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia lub neurologopedia i posiadanie tytułu licencjata lub magistra,
lub
– ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub neurologopedii.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– prowadzenie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej z dzieckiem niepełnosprawnym;
– usprawnianie aparatu mowy.

Oferta powinna zawierać:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych;
4. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;
6. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
8. Ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje np. zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty itp.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781).

Inne informacje:
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
Przewidywany termin wykonywania usługi – od 6 luty 2020 roku;
Wymiar – 4 godziny tygodniowo (dwa razy w tygodniu po 2 godziny);
Miejsce pracy – w miejscu zamieszkania dziecka.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 3 lutego 2020 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1, w kopercie z dopiskiem „Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Oferentów zaprasza się na otwarcie ofert w dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach o godz. 7:30.Kategorie:

Jedna odpowiedź do “Praca w GOPS dla specjalistów”

  1. Konopiska pisze:

    A co to za filozofia żeby tam robić?

    5
    2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).