Paczki żywnościowe w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od stycznia do lipca 2020 roku mieszkańcy gminy Konopiska będą mogli skorzystać z bezpłatnych paczek żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Częstochowie.

Aby zakwalifikować się do w/w. pomocy należy spełniać kryterium dochodowe:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na paczki żywnościowe składają się takie artykuły spożywcze, jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby chętne do skorzystania z tego rodzaju oferty mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 do dnia 7 stycznia 2020r. Więcej informacji pod numerem telefonu 34 3282030.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS KonopiskaKategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).