Od dziś nowy rozkład jazdy GTV BUS. Płacicie za to 4,1 mln zł!
Urząd Gminy Konopiska poinformował, że dziś następują zmiany w rozkładzie jazdy oraz przebiegu autobusów komunikacji lokalnej dla gminy Konopiska.

            LINIA 101 Częstochowa – Konopiska – (Aleksandria).

 • – najważniejsza zmiana polegać będzie na zmianie lokalizacji przystanku początkowego linii w Częstochowie. Od dnia 12 lutego 2020 roku przystanek początkowy i końcowy dla linii 101 to Częstochowa Dworzec PKP (przystanek zlokalizowany zostanie obok już istniejącego stanowiska odjazdowego autobusów GTVBUS do Przystajni – przy ul. Orzechowskiego, tuż obok Ronda Konstytucji). Zmiana ta ma na celu poprawę komfortu podróżowania (zadaszenie, bliskość kasy oraz informacji GTVBUS).
 • – w kierunku Konopisk po obsłudze przystanku Częstochowa Dworzec PKP, autobus pojedzie ulicą Orzechowskiego (obok płyty dworca PKS). Następny przystanek to Częstochowa Dworzec PKS (przystanek MPK zlokalizowany przy al. Wolności), dalej autobus pojedzie bez zmian do przystanku Rondo Mickiewicza.
 • – z Konopisk po obsłudze przystanku Rondo Mickiewicza, autobus obsłuży przystanek Częstochowa Dworzec PKS (przystanek MPK zlokalizowany przy al. Wolności), następnie autobus zakończy kurs pod Dworcem PKP.
 • – linia 101 będzie linią komercyjną na odcinku Częstochowa – Konopiska. Od przystanku Konopiska Rynek do i z Aleksandrii linia przechodzi w linię gminną 101 (nie będzie konieczności przesiadki), gdzie podróżowanie jak do tej pory będzie bezpłatne. Bilet jednorazowy i miesięczny zakupiony w relacji Częstochowa – Konopiska będzie zatem ważny jak do tej pory do wszystkich sołectw gminy Konopiska.
 • – na linii 101 będą dokonane na niektórych kursach minutowe przesunięcia w rozkładzie jazdy – liczba połączeń pozostaje bez zmian.
 • – tak jak do tej pory przejazd linią 101 na terenie gminy Konopiska będzie bezpłatny.

LINIA 102 – Konopiska – Korzonek – Leśniaki – Jamki

 • – linia która do tej pory była linią pętla (jednokierunkowa), będzie linią dwukierunkową – od dnia 12 lutego autobus linii 102 pojedzie trasą: Konopiska Rynek – Konopiska ul. Śląska – Jamki Skrzyżowanie – Korzonek – Leśniaki – Jamki pętla – Kowale – Jamki OSP. Po postoju w Jamki OSP autobus będzie wracał tą samą trasą Jamki OSP – Kowale – Jamki pętla – Leśniaki – Korzonek – Konopiska ul. Śląska – Konopiska Rynek.
 • – na linii 102 prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami odjazdów autobusów z poszczególnych przystanków – nastąpiły niewielkie godzinowe korekty.
 • – linia 102 tak jak do tej pory będzie na przystanku Konopiska Rynek skomunikowana z autobusem linii 101 do i z Częstochowy.
 • – linia 102 będąca dalej linią gminną jest dla podróżnych linią bezpłatną.

LINIA 103 – „OKRĘŻNA” Konopiska – Wygoda – Wąsosz – Łaziec – Rększowice – Hutki – Rększowice – Jamki – Kowale – Leśniaki – Korzonek – Konopiska

 • – nastąpią drobne przesunięcia czasowe w kursowaniu autobusów na tej linii.
 • – linia 103 od 12 lutego 2020 roku na każdym z kursów będzie docierała do przysiółka Kowale.
 • – linia 103 będąca dalej linią gminną jest linią bezpłatną.

LINIA 104 – Konopiska – Wygoda – Wąsosz – Łaziec – Rększowice – Hutki

 • – nastąpią drobne przesunięcia czasowe w kursowaniu autobusów na tej linii.
 • – linia 104 od 12 lutego 2020 roku na każdym z kursów będzie dodatkowo obsługiwała wjazdowo przystanek Wąsosz pętla.
 • – linia 104 będąca dalej linią gminną jest linią bezpłatną.

LINIA 105/162 – Konopiska – Walaszczyki – (Blachownia)

 • – uruchamia się nową linię komunikacyjną Konopiska Rynek – Walaszczyki i dalej z przedłużeniem przez Ostrowy do Blachowni.
 • – linia 105 na odcinku Konopiska – Walaszczyki – Konopiska będąca linią gminną jest linią bezpłatną. Podróżni jadący z Konopisk do Blachowni oraz z Blachowni do Konopisk zakupują u kierowcy pojazdu bilet jednorazowy za kwotę 2,00 zł.
 • – trasa linii 105 – autobus odjeżdża z Konopisk z przystanku Konopiska Rynek – w kierunku Wygody. Następne przystanki autobusu to Konopiska SKR, Konopiska Osiedle Górka (nowy przystanek przy centrum odzieżowym), Konopiska Rolnicza (nowy przystanek), Walaszczyki (nowy przystanek), Walaszczyki Las (nowy przystanek). Następnie autobus obsłuży przystanek Ostrowy, Blachownia Szpital, Blachownia Dworzec PKP, Blachownia Ośrodek Zdrowia, Blachownia Szkoła/DPS, Blachownia UM (przystanek w centrum przesiadkowym).
 • – niektóre kursy linii 105/162 mają w Blachowni UM skomunikowane połączenie z autobusem linii 151 lub 152 do Częstochowy.

Odjazdy linii 105/162 z przystanku KONOPISKA RYNEK w kierunku Walaszczyk i dalej w kierunku Blachowni.

dni robocze:

7.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 8.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 8.13.

9.55 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 10.12. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 10.18.

12.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

soboty:

7.40 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 7.57. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni UM o g. 8.13.

9.00 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 9.17.

12.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.02. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

15.45 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii i 102 z Jamek po ich przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 16.02.

17.25 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii po jego przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 17.42. . Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 151 z Blachowni o g. 18.03.

niedziele:

13.02 (autobus czeka w Konopiskach Rynek na autobus 101 z Aleksandrii po jego przyjeździe odjedzie do Walaszczyk i Blachowni) – przyjazd do Blachowni UM o g. 13.19. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 152 z Blachowni o g. 13.23.

16.32 – przyjazd do Blachowni UM o g. 16.54. Dla podróżnych którzy przez Gnaszyn chcą dotrzeć do Częstochowy odjazd linii 151 z Blachowni o g. 16.58.

Odjazdy linii 162/105 z przystanku BLACHOWNIA UM w kierunku Walaszczyk i dalej w kierunku Konopisk.

dni robocze:

8.05 przyjazd do Konopisk o g. 8.22 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

10.20 przyjazd do Konopisk o g. 10.37.

13.25 przyjazd do Konopisk o g. 13.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

15.05 (kursuje tylko w dni nauki szkolnej). Przyjazd do Konopisk o g. 15.22.

soboty:

8.05 przyjazd do Konopisk o g. 8.22 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

10.00 przyjazd do Konopisk o g. 10.17 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 10.22.

13.25 przyjazd do Konopisk o g. 13.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość bezpośredniej przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii lub 102 do Jamek.

16.25 przyjazd do Konopisk o g. 16.42 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 16.47.

18.15 przyjazd do Konopisk o g. 18.32 – na przystanku Konopiska Rynek możliwość przesiadki do autobusu 101 do Aleksandrii odjazd 18.37.

niedziele:

11.59 przyjazd do Konopisk o g. 12.16.

15.24 przyjazd do Konopisk o g. 15.41

Uwaga!

Podróżni jadący systemem przesiadkowym z Częstochowy do Konopisk przez Gnaszyn – Blachownię – Walaszczyki – nabywają bilet za 4.00 zł z Częstochowy do Blachowni, bilet ten uprawnia ich do możliwości bezpłatnej przesiadki w ciągu jednej godziny do autobusu jadącego w kierunku Walaszczyk i Konopisk bez konieczności zakupu dodatkowego biletu za 2,00 zł. Sytuacja ta dotyczy także kierunku powrotnego, czyli bilet przesiadkowy z Konopisk do Cz-wy przez Walaszczyki – Blachownię także kosztuje 4.00 zł.

Ceny biletów od 12.02.2020

1/ na terenie gminy Konopiska i Blachownia – BEZPŁATNIE.

2/ Konopiska – Częstochowa Przyjemna, Lotosu, Karpacka, Dźbów 3.50 zł. / miesięczny cały 119.00 zł (szkolny 60.69 zł.)

3/ Konopiska – Częstochowa Rzeczna i dalej do dworca PKP 4.50 zł. / miesięczny cały 153.00 zł. (szkolny 78.03 zł.)

4/ w granicach administracyjnych Częstochowy (dla linii Blachownia, Konopiska) – 3.00 zł / miesięczny cały 102.00 zł. (szkolny 52.02 zł.)

5/ Konopiska – Częstochowa przez Walaszczyki – Blachownię – bilet z przesiadką 4.00 zł. / miesięczny cały 153.00 zł. (szkolny 78.03 zł.)

6/ przejazd Konopiska – Blachownia (bilet na odcinku Walaszczyki – Ostrowy) 2.00 zł. / miesięczny cały 68.00 zł. (szkolny 34.68 zł.)Kategorie:

11 odpowiedzi na “Od dziś nowy rozkład jazdy GTV BUS. Płacicie za to 4,1 mln zł!”

 1. Konopiska pisze:

  Nie my płacimy tyłko gmina :) te ceny biletów w porównaniu do miejskich mpk to pikuś ponieważ tam 4 zl płaci się za 3 przystanki już :) tu za 4,50 przejedzie się do Aleksandrii;]

  2
  20
 2. obywatel pisze:

  Tu pieniądze się znalazły ale dla PKS to już nie

  6
  8
 3. Dawid pisze:

  Szkoda że nie ma żadnego przystanku na odcinku Jamki-Hutki, autobus i tak tamtędy przejeżdża.

  4
  1
 4. Mieszkaniec Wsi Walaszczyki!!!!!!!!!!!!!!! pisze:

  Moim zdaniem Urząd Gminy w Konopisach działa na pograniczu absurdu!!!!! Nowa linia 105/162 ma zaskakująco interesujący rozkład jazdy. Wydaje mi się, że owe autobusy GTV miały służyć w dużej mierze mieszkańcom Wsi Walaszczyki – odciętej od wszystkich instytucji gminnych z uwagi na brak połączenia. Potrzeby mieszkańców szczególnie starszych i nieskomunikowanych to dojazd do ośrodka zdrowia i kościoła – tu jednak zaczyna się problem, ponieważ jedyny autobus dojżdzający do Konopisk w niedzielę będzie w Konopiskach w rynku o 12,16 czyli idealnie aby powitać ludzi wychodzących z kościoła, podobny problem będą miały dzieci, które zechciaałyby pojechać do szkoły. Jedyny autobus poranny czyli szkolny w Konopiskach rynku będzie o godzinie 8,22 plus czas dojścia do szkoły – autobus idealny na drugą godzinę lekcyjną. Mieszkańcy chcący zarejestrować się do lekarza w przychodni w konopiskach – przejadą się ale numerka przed 9 szczególnie w okresie zimowym nie dostaną – chyba że Urząd Gminy zostawi kilka wolnych numerkow specjalnie dla tych z Walaszczyków
  Osobiście uważam, że zaproponowany rozkład był przygotowany tylko i wyłącznie po to abyśmy dali spokój urzędnikom bo przecież mamy autobus i powinniśmy być zadowoleni. Żenada

  11
  3
  • Marysia pisze:

   jak zwykle u Żurka -działania pozorowane! A że bez sensu? a jego to nie obchodzi przecież!

   5
   2
 5. obywatel pisze:

  Czy ktoś udzieli informacji czy gmina zapłaciła za kilometr od dużego autobusu czy od małego busa,który spala mniej paliwa niż duży autobus.Dziś widziałem zielonego busa linia 151 w Czestochowie

  6
  1
 6. hela pisze:

  obywatel, po taką informację do źródła, czyli gminy.
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Tu takiej informacji nie uzyskasz bo nikt nie jest zobowiązany do jej udzielenia tutaj.

  3
  1
 7. Ginek pisze:

  Firma drucik. Miecha nie kupisz bo coś tam, bajzel w rozkładach i info, jedni z focha inni z PKP jeżdżą nie wiadomo gdzie iść. Te dwa dziadki w obsłudze to już naprawdę ewenement, to już lepiej człowiek w ZUS się czuje jak obsługują. PKS to był bajzel ale widać że i ich można przebić. No i naprawdę można rozumieć oszczędności i wysyłać małe auta ale nie w szczytach gdzie ludzie ne mogą się zabrać to szczyt dziadostwa ze strony firmy.

  3
  0
 8. Agnieszka pisze:

  A dlaczego, gmina nie negocjuje z mój w czestochowie? I nie postara się żeby 21 zamiast kończyć kurs przy „smieciarzach” pojechała dalej przemyslowa do rynku?? Dzieci dojeżdżają do szkół w czestochowie, miały by bezpośrednie połączenie. Dlaczego nikt nie przemyślał tego aspektu że dziecko uczeszczajace do szkoły średniej w czestochowie musi posiadać 2 bilety miesięczne, jeden na gtv a drugi na mpk! Przedłużenie link 21 skutkowaloby tym że w obrębie miejsca zamieszkania i miejsca nauki potrzebny byłby jeden bilet.

  1
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).