GOPS w Konopiskach poszukuje pracownika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku opiekunka środowiskowa.

Zakres i miejsce pracy:

Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych na terenie gminy Konopiska.
Praca na podstawie umowy o pracę w okresie od 16 czerwca 2021r. do 30 września 2021r.

Zakres obowiązków:

 • podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie),
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 • podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza, zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,
 • utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,
 • wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,
 • załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,
 • zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie podstawowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

Mile widziane posiadanie:

 • ukończonego kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych, opiekuna medycznego;
 • doświadczenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Informacje dodatkowe:

 • praca świadczona w miejscu zamieszkania klienta;
 • w przypadku braku posiadania kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych możliwość skierowania przez pracodawcę na w/w. kurs;
 • praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS Konopiska (tj. 7.00-15.00)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • oświadczenia:
  a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opiekunkę środowiskową” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1 , 42-274 Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.00 dnia 14 czerwca 2021r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS w Konopiskach



Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu GminaKonopiska.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).